ETI 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sözcükbilimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ETI 201
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Derste çeviri odaklı sözcük kazandırma hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler sözcüğün, sözcük öbeklerinin ve cümlelerin ne demek olduğunu ayırt edebileceklerdir.
  • Öğrenciler yapım ve türetim ekleri arasındaki farkı ayırt edebilecektir.
  • Öğrenciler, öğrendikleri Anglosakson, Latin,Yunan kök/ekleri kullanabileceklerdir.
  • Öğrenciler öğrendikleri sözcüğü bağlamı dikkate alarak hedef dile aktarabilecektir.
  • Öğrenciler sözcük birlikteliklerini dikkate alarak sözcükleri kullanabilecektir.
Tanımı Derste öncelikle sözcük konusu irdelenerek incelenecektir.Çeşitli kök/ekler yoluyla sözcüklerin anlamını tahmin etme becerileri arttırılarak,yapılan çevirilerle sözcük kullanımlarının doğru olması denetlenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Sözcük nedir? Sözcükleri etkin öğrenme yolları I.S.P. (2001) “Knowing a word” in Learning Vocabulary in Another Language. CUP. 26–29
3 Karışık bağlamlar Levine, Harold. (1982) Vocabulary for the High School student.2nd Ed.İstanbul: ABC kitabevi.40–52
4 Merkezi fikirler yoluyla söz dağarcığının geliştirilmesi Levine, Harold. (1982) Vocabulary for the High School student.2nd Ed.İstanbul: ABC kitabevi.53–69
5 Merkezi fikirler yoluyla söz dağarcığının geliştirilmesi Levine, Harold. (1982) Vocabulary for the High School student.2nd Ed.İstanbul: ABC kitabevi.70–89
6 Anglosakson önekler yoluyla söz dağarcığının geliştirilmesi Levine, Harold. (1982) Vocabulary for the High School student.2nd Ed.İstanbul: ABC kitabevi.90–105
7 Ara sınav
8 Latin önekler yoluyla söz dağarcığının geliştirilmesi Levine, Harold. (1982) Vocabulary for the High School student.2nd Ed.İstanbul: ABC kitabevi.106–125
9 Ekler yoluyla söz dağarcığının geliştirilmesi devam Levine, Harold. (1982) Vocabulary for the High School student.2nd Ed.İstanbul: ABC kitabevi.126–146
10 Latin kökler yoluyla söz dağarcığının geliştirilmesi Levine, Harold. (1982) Vocabulary for the High School student.2nd Ed.İstanbul: ABC kitabevi.146–166
11 Yunan kökler yoluyla söz dağarcığının geliştirilmesi Levine, Harold. (1982) Vocabulary for the High School student.2nd Ed.İstanbul: ABC kitabevi.169–182
12 Ara sınav
13 Yunanca unsurlar yoluyla söz dağarcığının geliştirilmesi Levine, Harold. (1982) Vocabulary for the High School student.2nd Ed.İstanbul: ABC kitabevi.184–196
14 Türetme ekleri yoluyla söz dağarcığının geliştirilmesi Levine, Harold. (1982) Vocabulary for the High School student.2nd Ed.İstanbul: ABC kitabevi.197–207
15 Sorunlu sonekler; Sözcük ilişkileri Levine, Harold. (1982) Vocabulary for the High School student.2nd Ed.İstanbul: ABC kitabevi.209–221
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Ders kitabı
Diğer Kaynaklar Elektronik kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
1
23
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mütercim Tercümanlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mütercim Tercümanlık alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, X
3 Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel, sözcüksel ve anlamsal yapılarını anlayabilmek ve kullanabilmek, X
4 Dilin toplumsal, coğrafi, tarihsel, biçemsel değişkelerinin işlevlerini ve anlamlarını tanımlayabilmek X
5 Kaynak ve erek dildeki farklı türdeki metinlerin küçük ve büyük ölçekli yapılarını, bağlaşıklığını, bağdaşıklığını, sosyal ve kültürel işlevlerini anlayabilmek, çözümleyebilmek ve bu tür metinleri üretebilmek X
6 Farklı uzmanlık alanlarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgi ve becerisini çeviri edimine aktarabilmek X
7 Kaynak dildeki metinleri anlayabilmek ve bu metinlerin anlamları ve işlevleriyle uyuşan kesit dili kullanarak erek dile aktarabilmek X
8 Çevirinin tüm süreçlerinde çeviri bellekleri, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, internet, terminoloji veri tabanı gibi mevcut teknolojileri etkin bir biçimde kullanabilmek ve bu alandaki gelişmeleri izleyebilmek X
9 Çevirmenin toplumsal rolüne yönelik bilgi ve becerilerini kullanabilmek; iş hayatının gereksinimlerini ve iş profillerini izleyebilme bilgi ve becerisini kullanabilmek
10 Çeviriye ilişkin aşamaları ve stratejilerini tanımlayabilmek, çeviri sürecinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilmek ve bunların çözümlerine ilişkin yöntemler geliştirebilmek X
11 Çeviri sürecinde kararlar alabilmek, eleştiri yapabilmek ve yaratıcılık gösterebilmek X
12 Çeviri sürecinde gerekli kaynaklara erişebilmek ve kaynakları etkin bir şekilde çeviri sürecine dahil edebilmek X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
14 Hayat boyu öğrenme becerisi kazandırmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest