ETI 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sözcükbilimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ETI 201
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Derste çeviri odaklı sözcük kazandırma hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler sözcüğün, sözcük öbeklerinin ve cümlelerin ne demek olduğunu ayırt edebileceklerdir.
  • Öğrenciler yapım ve türetim ekleri arasındaki farkı ayırt edebilecektir.
  • Öğrenciler, öğrendikleri Anglosakson, Latin,Yunan kök/ekleri kullanabileceklerdir.
  • Öğrenciler öğrendikleri sözcüğü bağlamı dikkate alarak hedef dile aktarabilecektir.
  • Öğrenciler sözcük birlikteliklerini dikkate alarak sözcükleri kullanabilecektir.
Tanımı Derste öncelikle sözcük konusu irdelenerek incelenecektir.Çeşitli kök/ekler yoluyla sözcüklerin anlamını tahmin etme becerileri arttırılarak,yapılan çevirilerle sözcük kullanımlarının doğru olması denetlenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş I.S.P. (2001) “Knowing a word” in Learning Vocabulary in Another Language. CUP.
2 Sözcük nedir? Sözcükleri etkin öğrenme yolları I.S.P. (2001) “Knowing a word” in Learning Vocabulary in Another Language. CUP. 26–29
3 Karışık bağlamlar Levine, Harold. (1982) Vocabulary for the High School student.2nd Ed.İstanbul: ABC kitabevi.40–52
4 Merkezi fikirler yoluyla söz dağarcığının geliştirilmesi Levine, Harold. (1982) Vocabulary for the High School student.2nd Ed.İstanbul: ABC kitabevi.53–69 16 October-(Quiz-1)
5 Merkezi fikirler yoluyla söz dağarcığının geliştirilmesi Levine, Harold. (1982) Vocabulary for the High School student.2nd Ed.İstanbul: ABC kitabevi.70–89
6 Anglosakson önekler yoluyla söz dağarcığının geliştirilmesi Levine, Harold. (1982) Vocabulary for the High School student.2nd Ed.İstanbul: ABC kitabevi.90–105 Quiz 2- 2 November
7 Ara sınav Levine, Harold. (1982) Vocabulary for the High School student.2nd Ed.İstanbul: ABC kitabevi.106–125
8 Latin önekler yoluyla söz dağarcığının geliştirilmesi 16 November-Mid-term-I
9 Ekler yoluyla söz dağarcığının geliştirilmesi devam Levine, Harold. (1982) Vocabulary for the High School student.2nd Ed.İstanbul: ABC kitabevi.126–146
10 Latin kökler yoluyla söz dağarcığının geliştirilmesi Levine, Harold. (1982) Vocabulary for the High School student.2nd Ed.İstanbul: ABC kitabevi.146–166 30 November- quiz-3
11 Yunan kökler yoluyla söz dağarcığının geliştirilmesi Levine, Harold. (1982) Vocabulary for the High School student.2nd Ed.İstanbul: ABC kitabevi.169–182 7 December-(Quiz-4)
12 Ara sınav Mid-term-II - 14 December
13 Yunanca unsurlar yoluyla söz dağarcığının geliştirilmesi Levine, Harold. (1982) Vocabulary for the High School student.2nd Ed.İstanbul: ABC kitabevi.184–196
14 Türetme ekleri yoluyla söz dağarcığının geliştirilmesi Levine, Harold. (1982) Vocabulary for the High School student.2nd Ed.İstanbul: ABC kitabevi.197–207
15 Dönemin gözden geçirilmesi Levine, Harold. (1982) Vocabulary for the High School student.2nd Ed.İstanbul: ABC kitabevi.209–221
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Levine Harold, Leviner Norman, Levine Robert. (2003) Vocabulary for the High School Student.Amsco Publication.

Levine Harold, Leviner Norman, Levine Robert. (2005) Vocabulary for the College Bound Student.Amsco Publication.

Diğer Kaynaklar Elektronik kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
20
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
5
Ödev
2
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
15
Final / Sözlü Sınav
1
13
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mütercim Tercümanlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mütercim Tercümanlık alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, X
3 Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel, sözcüksel ve anlamsal yapılarını anlayabilmek ve kullanabilmek, X
4 Dilin toplumsal, coğrafi, tarihsel, biçemsel değişkelerinin işlevlerini ve anlamlarını tanımlayabilmek X
5 Kaynak ve erek dildeki farklı türdeki metinlerin küçük ve büyük ölçekli yapılarını, bağlaşıklığını, bağdaşıklığını, sosyal ve kültürel işlevlerini anlayabilmek, çözümleyebilmek ve bu tür metinleri üretebilmek X
6 Farklı uzmanlık alanlarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgi ve becerisini çeviri edimine aktarabilmek X
7 Kaynak dildeki metinleri anlayabilmek ve bu metinlerin anlamları ve işlevleriyle uyuşan kesit dili kullanarak erek dile aktarabilmek X
8 Çevirinin tüm süreçlerinde çeviri bellekleri, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, internet, terminoloji veri tabanı gibi mevcut teknolojileri etkin bir biçimde kullanabilmek ve bu alandaki gelişmeleri izleyebilmek X
9 Çevirmenin toplumsal rolüne yönelik bilgi ve becerilerini kullanabilmek; iş hayatının gereksinimlerini ve iş profillerini izleyebilme bilgi ve becerisini kullanabilmek
10 Çeviriye ilişkin aşamaları ve stratejilerini tanımlayabilmek, çeviri sürecinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilmek ve bunların çözümlerine ilişkin yöntemler geliştirebilmek X
11 Çeviri sürecinde kararlar alabilmek, eleştiri yapabilmek ve yaratıcılık gösterebilmek X
12 Çeviri sürecinde gerekli kaynaklara erişebilmek ve kaynakları etkin bir şekilde çeviri sürecine dahil edebilmek X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
14 Hayat boyu öğrenme becerisi kazandırmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest