ETI 370 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ETI 370
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere yabancı dil olarak İngilizce öğretimine yönelik kuramsal bilgi ve pratik beceriler kazandırmayı amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi tamamladıklarında öğrenciler,yabancı dil öğretimi alanındaki güncel yaklaşım ve yöntemleri tanıyabilecektir.
  • Dilbilgisi ve sözcük öğretimi tekniklerini tanıyıp mikroöğretimde uygulayabilecektir.
  • Dinleme, konuşma, okuma ve yazma altbecerileri geliştirme tekniklerini tanıyıp mikro öğretimde uygulayabilecektir.
  • Ders planı yapabilecektir.
  • Sınıf yönetimi tekniklerini mikro öğretimde kullanabilecektir.
Tanımı Bu ders, yabancı dil öğretiminin kuramsal ve uygulamalı yönlerini içerir. Dilbilgisi ve sözcük öğretimi, dil becerilerini geliştirme ve sınıf yönetimi gibi alandaki temel kavramlara odaklanır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dil öğretiminde yaklaşım ve yöntemler CelceMurcia, M. (2001) language teaching Approaches: An Overview in CelceMurcia, C. (ed.) Teaching English as a Second and Foreign Language. Heinle & HeinleRichards, J. C. & Rodgers, T. S. (2001) Approaches and Methods in Language Teaching. CUP
2 Dönemin gözden geçirilmesi  
3 Dilbilgisi öğretimi: dili sunma Batstone, R. (1994) Grammar. OUP.LarsenFreeman, D. (2001) “Teaching Grammar” in CelceMurcia, C. (ed.) Teaching English as a Second and Foreign Language. Heinle & HeinleThornbury, S. (2000) How to Teach Grammar. Pearson and LongmanUr; P. (1996) A Course in Language Teaching. CUP
4 Dilbilgisi Öğretimi: Dil Alıştırmaları Batstone, R. (1994) Grammar. OUP.LarsenFreeman, D. (2001) “Teaching Grammar” in CelceMurcia, C. (ed.) Teaching English as a Second and Foreign Language. Heinle & HeinleThornbury, S. (2000) How to Teach Grammar. Pearson and LongmanUr; P. (1996) A Course in Language Teaching. CUP
5 Sözcük Öğretimi: Sunum Harmer, J. And S.Thornbury (2002) How to Teach Vocabulary. Pearson and Longman.Ur; P. (1996) A Course in Language Teaching. CUP
6 Sözcük öğretimi: Değerlendirme Harmer, J. And S.Thornbury (2002) How to Teach Vocabulary. Pearson and Longman.Ur; P. (1996) A Course in Language Teaching. CUP
7 Beceri geliştirme: dinleme ve konuşma Morley, J. (2001)”Aural Comprehension”. In CelceMurcia, C. (ed.) Teaching English as a Second and Foreign Language. Heinle & HeinleUr; P. (1996) A Course in Language Teaching. CUP
8 Beceri geliştirme: dinleme ve konuşma Goodwin, J. (2001) “Teaching Pronunciation”. In CelceMurcia, C. (ed.) Teaching English as a Second and Foreign Language. Heinle & HeinleCelceMurcia, C. (ed.) Teaching English as a Second and Foreign Language. Heinle & Heinle.Lazaraton, A. (2001) “Teaching Oral Skills”.Ur; P. (1996) A Course in Language Teaching. CUP
9 Beceri geliştirme: okuma ve yazma Grellet, F. (1981) Developing Reading Skills. CUPUr; P. (1996) A Course in Language Teaching. CUP
10 Beceri geliştirme: okuma ve yazma Aebersold, J. (1997) From Reader to reading Teacher: Issues and Strategies for Second Language Classrooms. CUP.Harmer, J. (2004) How to Teach Writing. CUPUr; P. (1996) A Course in Language Teaching. CUP Harmer, J. (2004) How to Teach Writing. CUP
11 Ders planlama Jensen, L. (2001) “Planning Lessons”. In CelceMurcia, C. (ed.) Teaching English as a Second and Foreign Language. Heinle & HeinleUr; P. (1996) A Course in Language Teaching. CUP
12 Sınıf yönetimi Hadfield, J. (1992) Classroom Dynamics. OUP.Ur; P. (1996) A Course in Language Teaching. CUP
13 Sınav Uygulama Ur; P. (1996) A Course in Language Teaching. CUP
14 Küçük ölçekli öğretim seansları Wajnryb, R. (1993) Classroom Observation Tasks: A Resource Book for Language Teachers and Trainers. CUP
15 Küçük ölçekli öğretim seansları Wajnryb, R. (1993) Classroom Observation Tasks: A Resource Book for Language Teachers and Trainers. CUP
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yukarıda adı geçen kitaplar, sunumlar
Diğer Kaynaklar Akademik makaleler, güncel konuları içeren makaleler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
12
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
1
17
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mütercim Tercümanlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mütercim Tercümanlık alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek,
3 Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel, sözcüksel ve anlamsal yapılarını anlayabilmek ve kullanabilmek, X
4 Dilin toplumsal, coğrafi, tarihsel, biçemsel değişkelerinin işlevlerini ve anlamlarını tanımlayabilmek X
5 Kaynak ve erek dildeki farklı türdeki metinlerin küçük ve büyük ölçekli yapılarını, bağlaşıklığını, bağdaşıklığını, sosyal ve kültürel işlevlerini anlayabilmek, çözümleyebilmek ve bu tür metinleri üretebilmek X
6 Farklı uzmanlık alanlarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgi ve becerisini çeviri edimine aktarabilmek
7 Kaynak dildeki metinleri anlayabilmek ve bu metinlerin anlamları ve işlevleriyle uyuşan kesit dili kullanarak erek dile aktarabilmek
8 Çevirinin tüm süreçlerinde çeviri bellekleri, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, internet, terminoloji veri tabanı gibi mevcut teknolojileri etkin bir biçimde kullanabilmek ve bu alandaki gelişmeleri izleyebilmek
9 Çevirmenin toplumsal rolüne yönelik bilgi ve becerilerini kullanabilmek; iş hayatının gereksinimlerini ve iş profillerini izleyebilme bilgi ve becerisini kullanabilmek
10 Çeviriye ilişkin aşamaları ve stratejilerini tanımlayabilmek, çeviri sürecinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilmek ve bunların çözümlerine ilişkin yöntemler geliştirebilmek
11 Çeviri sürecinde kararlar alabilmek, eleştiri yapabilmek ve yaratıcılık gösterebilmek
12 Çeviri sürecinde gerekli kaynaklara erişebilmek ve kaynakları etkin bir şekilde çeviri sürecine dahil edebilmek
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
14 Hayat boyu öğrenme becerisi kazandırmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest