ETI 425 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çevirmenler İçin Profesyonel İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ETI 425
Güz/Bahar
3
0
3
8

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı İngilizce ve Türkçe konuşma becerilerini en üst seviyeye çıkarmak, farklı konularda her iki dilde en akıcı ve anlaşılır şekilde konuşmalar yapabilmek dersin başlıca amaçlarındandır. Sözlü çeviri alanında uzmanlaşan öğrencilere yönelik olan bu derste zaman zaman çeviri etkinlikleri de uygulanacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgilendirici ve ikna edici konuşmalar yapabilecektir.
  • İngilizceyi anadili gibi kullanabilecektir.
  • Türkçeyi akıcı ve diksiyonu düzgün bir şekilde konuşabilecektir.
  • Farklı konu alanlarında zengin bir sözcük dağarcığına sahip olacaktır.
  • Konuşmaları ve görsel-işitsel yayınları etkin bir dinleyici olarak takip edebilecektir.
  • Farklı şive ve lehçeleri ayırt edebilecektir.
Tanımı Bu derste öğrenci sunumlarına ve sınıf içi tartışmalara ağırlık verilecektir. Farklı uzmanlık alanlarında bilgilendirici ve ikna edici konuşmalar ve tartışmalar üzerinden öğrencilerin İngilizce ve Türkçe iyi ve güzel konuşma ve kişilerarası iletişim yeteneklerini geliştirmeye yönelik kuramsal çalışmalar ve uygulamaya yönelik etkinlikler dersin içeriğini oluşturacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
X
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Başlarken A Pocket Guide to Public Speaking (2009). by Dan O'Hair, Rob Stewart, Hannah RubensteinPart I
2 BaşlarkenKonuşmacı olmakEtik topluluk konuşmasıDinleyiciler ve KonuşmacılarKonuşma ve Sunum türleriA’dan Z’ye: Konuşmaya genel bir bakışKonuşma heyecanı ile başa çıkabilme A Pocket Guide to Public Speaking (2009). by Dan O'Hair, Rob Stewart, Hannah RubensteinPart I
3 GelişmeSeyircileri çözümlemeKonu ve amaç belirleme Yardımcı materyal geliştirmeYardımcı materyal belirlemeEtkin İnternet araştırması yapmak A Pocket Guide to Public Speaking (2009). by Dan O'Hair, Rob Stewart, Hannah RubensteinPart II
4 DüzenlemeKonuşmanın esasını düzenlemeDüzen örüntüsü belirlemeAnahat biçimleri kullanmaBaşlama Bitirme ve BiçemlemeGiriş ve sonuç geliştirmeDili kullanma A Pocket Guide to Public Speaking (2009). by Dan O'Hair, Rob Stewart, Hannah RubensteinPart III IV
5 AktarımAktarım yöntemi belirlemeSesi denetlemeBedeni kullanmaSunum yardımcılarıSunum yardımcı türleriSunum yardımcılarını tasarlamaPowerPoint kullanma rehberiKonuşma TürleriBilgilendiriciİkna ediciÖzel durumlarda konuşma A Pocket Guide to Public Speaking (2009). by Dan O'Hair, Rob Stewart, Hannah RubensteinPart V VI VII
6 İlk Ara Sınav
7 Örnek Konuşmalar
8 Sınıf içi tartışmaÖğrenci sunumları Preparation for speeches and discussions
9 Sınıf içi tartışmaÖğrenci sunumları Preparation for speeches and discussions
10 Sınıf içi tartışmaÖğrenci sunumları Preparation for speeches and discussions
11 İkinci Ara Sınav
12 Sınıf içi tartışmaÖğrenci sunumları Preparation for speeches and discussions
13 Sınıf içi tartışmaÖğrenci sunumları Preparation for speeches and discussions
14 Sınıf içi tartışmaÖğrenci sunumları Preparation for speeches and discussions
15 Sınıf içi tartışmaÖğrenci sunumları Preparation for speeches and discussions
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, çevrimiçi kaynaklar, sunumlar
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
30
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
220

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mütercim Tercümanlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mütercim Tercümanlık alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek,
3 Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel, sözcüksel ve anlamsal yapılarını anlayabilmek ve kullanabilmek, X
4 Dilin toplumsal, coğrafi, tarihsel, biçemsel değişkelerinin işlevlerini ve anlamlarını tanımlayabilmek X
5 Kaynak ve erek dildeki farklı türdeki metinlerin küçük ve büyük ölçekli yapılarını, bağlaşıklığını, bağdaşıklığını, sosyal ve kültürel işlevlerini anlayabilmek, çözümleyebilmek ve bu tür metinleri üretebilmek X
6 Farklı uzmanlık alanlarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgi ve becerisini çeviri edimine aktarabilmek X
7 Kaynak dildeki metinleri anlayabilmek ve bu metinlerin anlamları ve işlevleriyle uyuşan kesit dili kullanarak erek dile aktarabilmek X
8 Çevirinin tüm süreçlerinde çeviri bellekleri, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, internet, terminoloji veri tabanı gibi mevcut teknolojileri etkin bir biçimde kullanabilmek ve bu alandaki gelişmeleri izleyebilmek
9 Çevirmenin toplumsal rolüne yönelik bilgi ve becerilerini kullanabilmek; iş hayatının gereksinimlerini ve iş profillerini izleyebilme bilgi ve becerisini kullanabilmek
10 Çeviriye ilişkin aşamaları ve stratejilerini tanımlayabilmek, çeviri sürecinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilmek ve bunların çözümlerine ilişkin yöntemler geliştirebilmek
11 Çeviri sürecinde kararlar alabilmek, eleştiri yapabilmek ve yaratıcılık gösterebilmek
12 Çeviri sürecinde gerekli kaynaklara erişebilmek ve kaynakları etkin bir şekilde çeviri sürecine dahil edebilmek
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
14 Hayat boyu öğrenme becerisi kazandırmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest