ETI 480 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çeviride Kaybolmamak
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ETI 480
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders yaratıcı yazmaya bir giriş olarak tasarlanmıştır. Öğrencilere yaratıcı yazmanın temel unsurları, yöntem ve teknikleri tartışılacak, kuramsal bilgi yazma egzersizleriyle tamamlanacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Şiir, öykü, novella, senaryo gibi yazılı edebî türlerin türe ilişkin özelliklerini analiz edebilecektir.
  • Sanatsal yazın türleri edebî kılan özellikleri değerlendirebilecektir.
  • Edebî yazın örneklerini analiz edebilecektir.
  • Öykü, şiir, anlatı gibi edebi türler üretebilecektir.
  • Yazdığı metinleri yayına hazırlayacak düzenlemeleri yapabilecektir.
Tanımı Derste edebi türlerin özellikleri incelenecek, öğrencilere bu edebi türlerde kendilerini ifade edebilmeleri için gerekli yaratıcı cesaret ve teknik destek sağlanacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
X
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders planının tartışılması, tanıtılması
2 Yaratıcı yazma nedir? Farklı yaratıcı yazma türleri: kurgu ve kurgusal olmayan yazı, şiir, senaryo, anı, öykü. Emin Özdemir, “Yazınsal nitelikli metinleri okuma”, Eleştirel Okuma. (Bilgi Yayınevi: İstanbul, 2002):109133
3 Yaratıcı yazma ve eleştirel düşünme Emin Özdemir, “Okumanın işlevi”, Eleştirel Okuma. (Bilgi Yayınevi: İstanbul, 2002):1125
4 Yazma hakkında: mecazi dil, olay örgüsü, tema, ses, sahne, bakış açısı Kelley Griffith, “Interpreting fiction”, Writing Essays about Literature. (Thomson Heinle: Boston): 3360Laurie Rozakis, “Music from the heart”. Complete Idiot’s guide to Creative Writing. (New York: Alpha books: New York, 2004): 139151
5 Yaratıcılık: yazıcı yazarlığın yararları ve yaratıcılık üzerine alıştırmalar Laurie Rozakis, “Music from the heart”. Complete Idiot’s guide to Creative Writing. (New York: Alpha books: New York, 2004): 1335Laurie Rozakis, “Music from the heart”. Complete Idiot’s guide to Creative Writing. (New York: Alpha books: New York, 2004): 309320
6 Yaratıcı yazmaya giriş teknikleri ve egzersizleri: listeleme, serbest yazma, bir sahneyi betimleme Laurie Rozakis, “Music from the heart”. Complete Idiot’s guide to Creative Writing. (New York: Alpha books: New York, 2004): 3549
7 Üslup nedir? Yaratıcı yazmada üslubun önemi Farklı yazarlardan metinler Various extracts from different writers
8 Öyküde çatışma Laurie Rozakis, “Music from the heart”. Complete Idiot’s guide to Creative Writing. (New York: Alpha books: New York, 2004): 105115
9 Karakter yaratma Yıldırım B Doğan, Karakter Yaratmak: Bir paradigma arayışı. (UmAg Yayınları Ankara, 2002): Laurie Rozakis, “Music from the heart”. Complete Idiot’s guide to Creative Writing. (New York: Alpha books: New York, 2004):115127
10 Kurgusal olmayan yazın: kişisel yazıların ve magazine yazılarının düzeni Marjorie Holmes, Writing the Creative Article. (The Writer Inc.: Boston, 1969): chapter 1
11 Şiir: tanım ve teknik
12 Drama, senaryo ve diyalog Laurie Rozakis, “Music from the heart”. Complete Idiot’s guide to Creative Writing. (New York: Alpha books: New York, 2004): 219258
13 Egzersiz: eski öyküleri yeni bakış açılarıyla yeniden yazmak
14 Baskıya hazırlama: düzelti ve editörlük Laurie Rozakis, “Music from the heart”. Complete Idiot’s guide to Creative Writing. (New York: Alpha books: New York, 2004): 289301
15 Yazdıklarını bastırmak
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve sınıfiçi yapılan egzersizler, öğrencilere sağlanan dönütler
Diğer Kaynaklar Çeşitli yazar ve şairlerden alınan metinler kullanılacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
45
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mütercim Tercümanlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
2 Mütercim Tercümanlık alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek,
3 Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel, sözcüksel ve anlamsal yapılarını anlayabilmek ve kullanabilmek, X
4 Dilin toplumsal, coğrafi, tarihsel, biçemsel değişkelerinin işlevlerini ve anlamlarını tanımlayabilmek X
5 Kaynak ve erek dildeki farklı türdeki metinlerin küçük ve büyük ölçekli yapılarını, bağlaşıklığını, bağdaşıklığını, sosyal ve kültürel işlevlerini anlayabilmek, çözümleyebilmek ve bu tür metinleri üretebilmek X
6 Farklı uzmanlık alanlarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgi ve becerisini çeviri edimine aktarabilmek
7 Kaynak dildeki metinleri anlayabilmek ve bu metinlerin anlamları ve işlevleriyle uyuşan kesit dili kullanarak erek dile aktarabilmek
8 Çevirinin tüm süreçlerinde çeviri bellekleri, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, internet, terminoloji veri tabanı gibi mevcut teknolojileri etkin bir biçimde kullanabilmek ve bu alandaki gelişmeleri izleyebilmek
9 Çevirmenin toplumsal rolüne yönelik bilgi ve becerilerini kullanabilmek; iş hayatının gereksinimlerini ve iş profillerini izleyebilme bilgi ve becerisini kullanabilmek
10 Çeviriye ilişkin aşamaları ve stratejilerini tanımlayabilmek, çeviri sürecinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilmek ve bunların çözümlerine ilişkin yöntemler geliştirebilmek
11 Çeviri sürecinde kararlar alabilmek, eleştiri yapabilmek ve yaratıcılık gösterebilmek X
12 Çeviri sürecinde gerekli kaynaklara erişebilmek ve kaynakları etkin bir şekilde çeviri sürecine dahil edebilmek
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
14 Hayat boyu öğrenme becerisi kazandırmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest