TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi - Department of English Translation and Interpreting | İzmir University of Economics

FACULTY OF ARTS AND SCIENCES

Department of English Translation and Interpreting

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Warning! This page is only available in Turkish.

Program Yeterliliklerini görüntülemek için "Program Yeterlilikleri" başlığının altında yer alan sayıların üzerine geliniz.

Ulusal Yeterlilikleri görüntülemek için "Ulusal Yeterlilik Çerçevesi" başlığının altında (gri renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Temel Alan Yeterliliklerini görüntülemek için "Temel Alan" başlığının altında (turuncu renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Birden fazla Temel Alan ile ilişkilendirilmiş bölümlerde ilgili başlıklardan seçim yapıp o Temel Alana ait ilişkileri görüntüleyebilirsiniz.

Tabloda ilgili renk (gri, turuncu) ile boyanmış kutuların üzerine gelerek Program Yeterlilikleri - Ulusal / Temel Alan Yeterlilik ilişkisini görüntüleyebilirsiniz.

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bilgi 1                        1Bilgi
 
Beceri 1                        1Beceri
2                        2
 
Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1                        1Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
2                        2
3                        3
Yetkinlik (Öğrenme) 1                        1Yetkinlik (Öğrenme)
2                        2
3                        3
Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1                        1Yetkinlik (İletişim ve Sosyal)
2                        2
3                        3
4                        4
5                        5
Yetkinlik (Alana Özgü) 1                        1Yetkinlik (Alana Özgü)
2                        2
3                         
4                         
5                         
 
Kategori Temel Alan Yeterliliği Program Yeterliliği
BilgiBeşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

Mütercim Tercümanlık alanında ileri düzeyde kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgiler edinir,

Mütercim Tercümanlık alanında edindiği kavram ve fikirleri bireysel veya ekip çalışması halinde bilimsel yöntemlerle inceler, araştırır, verileri yorumlar,

Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel ve anlamsal yapılarını anlar ve kullanır,

Kaynak ve erek dile ilişkin çeşitli toplumsal, kültürel ve tarihsel yaklaşımlar hakkında bilgi edinir ve bu bilgileri metin çözümlemede ve metin üretiminde kullanır,

Çevirinin tüm süreçlerinde bilgisayar destekli çeviri araçlarını ve otomatik çeviriyi etkin bir biçimde kullanır ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamaya yönelik gelişmeleri izler,

BeceriBeşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır

Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel ve anlamsal yapılarını anlar ve kullanır,

Kaynak ve erek dile ilişkin çeşitli toplumsal, kültürel ve tarihsel yaklaşımlar hakkında bilgi edinir ve bu bilgileri metin çözümlemede ve metin üretiminde kullanır,

BeceriBeşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular

Farklı uzmanlık alanlarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgileri ve araştırma yapma becerisini çeviri edimine aktarır,

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır

Çevirinin tüm süreçlerinde bilgisayar destekli çeviri araçlarını ve otomatik çeviriyi etkin bir biçimde kullanır ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamaya yönelik gelişmeleri izler,

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar

Çevirmenin toplumsal rolü, iş profili, mesleki etik değerleri konusunda farkındalık kazanır ve bireysel veya ekip halinde çalışmada iş yükü yönetimi becerisini edinir,

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar

Çevirmenin toplumsal rolü, iş profili, mesleki etik değerleri konusunda farkındalık kazanır ve bireysel veya ekip halinde çalışmada iş yükü yönetimi becerisini edinir,

Yetkinlik(Öğrenme)Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir

Çevirmenin toplumsal rolü, iş profili, mesleki etik değerleri konusunda farkındalık kazanır ve bireysel veya ekip halinde çalışmada iş yükü yönetimi becerisini edinir,

Yetkinlik(Öğrenme)Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir

Çevirmenin toplumsal rolü, iş profili, mesleki etik değerleri konusunda farkındalık kazanır ve bireysel veya ekip halinde çalışmada iş yükü yönetimi becerisini edinir,

Yetkinlik(Öğrenme)Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar

Farklı uzmanlık alanlarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgileri ve araştırma yapma becerisini çeviri edimine aktarır,

Çevirinin tüm süreçlerinde bilgisayar destekli çeviri araçlarını ve otomatik çeviriyi etkin bir biçimde kullanır ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamaya yönelik gelişmeleri izler,

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır

Farklı uzmanlık alanlarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgileri ve araştırma yapma becerisini çeviri edimine aktarır,

Çevirinin tüm süreçlerinde bilgisayar destekli çeviri araçlarını ve otomatik çeviriyi etkin bir biçimde kullanır ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamaya yönelik gelişmeleri izler,

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır

Çevirinin tüm süreçlerinde bilgisayar destekli çeviri araçlarını ve otomatik çeviriyi etkin bir biçimde kullanır ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamaya yönelik gelişmeleri izler,

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde)

Türkçe ve İngilizcede sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar, ikinci bir yabancı dili iyi düzeyde, üçüncü bir yabancı dili orta düzeyde kullanır,

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır

Edindiği kuramsal bilgi ve yetkinlikler ışığında çeviri sürecindeki aşamaları, stratejileri ve sorunları tanımlayarak yaratıcı çeviriler yapar ve çeviri metinleri eleştirir,

Yetkinlik(Alana Özgü)Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır

Mütercim Tercümanlık alanında ileri düzeyde kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgiler edinir,

Farklı uzmanlık alanlarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgileri ve araştırma yapma becerisini çeviri edimine aktarır,

Çevirmenin toplumsal rolü, iş profili, mesleki etik değerleri konusunda farkındalık kazanır ve bireysel veya ekip halinde çalışmada iş yükü yönetimi becerisini edinir,

Yetkinlik(Alana Özgü)Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

Yetkinlik(Alana Özgü)Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

Yetkinlik(Alana Özgü)Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar

Edindiği kuramsal bilgi ve yetkinlikler ışığında çeviri sürecindeki aşamaları, stratejileri ve sorunları tanımlayarak yaratıcı çeviriler yapar ve çeviri metinleri eleştirir,

Çeviri sürecinin tüm aşamalarında kaliteyi artırmak üzere gerekli kaynaklara erişir ve bunları kullanarak erek metni kalite hedefleri doğrultusunda kontrol eder,

Yetkinlik(Alana Özgü)Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır

Mütercim Tercümanlık alanında ileri düzeyde kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgiler edinir,

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

SOCIAL MEDIANEWS |ALL NEWS

Izmir University of Economics
is an establishment of
izto logo
Izmir Chamber of Commerce Health and Education Foundation.
ieu logo

Sakarya Street No:156
35330 Balçova - İzmir / Turkey

kampus izmir

Follow Us

İEU © All rights reserved.