Programın Amacı - İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İzmir Ekonomi Üniversitesi

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Programın Amacı

İNGİLİZCE MÜTERCİM ve TERCÜMANLIK PROGRAM DÜZENLEMELERİ ve DEĞİŞİKLİKLERİ

FEDEK-Ölçüt 2yi sağlamak amacıyla İngilizce Mütercim Tercümanlık lisans program amacı Türkçe ve İngilizce olarak aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK LİSANS PROGRAM AMAÇLARI

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık lisans programı, kamu ve özel sektör dinamikleri ile toplumsal gereksinimlere yanıt vermeye, aynı zamanda bilimsel bir altyapı oluşturmaya yönelik bir eğitim sunmaktadır. Programın temel hedefi yazılı ve sözlü çeviri alanında mütercim tercümanlık mesleğinin gerektirdiği becerileri ve yetkinlikleri kazanmış, teknik ve kuramsal bilgiyle donanmış, uluslararası mesleki kalite standartlarını gözeten, takım çalışmasına yatkın, meslek etiği bilinci oluşmuş bireyler yetiştirmektir. Programı tamamlayan mezunlarımız;

1) Mütercim Tercümanlık mesleğinin dünyada ve Türkiye’de geçirdiği tarihi gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahiptir.

2) Kaynak dilin ve hedef dilin bütün üslup düzeylerine hakim olup, üst düzey iletişim becerilerine sahiptir.

3) En az iki yabancı dili çok iyi bilir.

4) İletişimde kültürel farklılıkların önemini ayırdına varmış olarak, bildiği yabancı dillerin kültürlerini iyi tanır ve izler,

5) Bildiği dillerden çeviri yaparken strateji ve yöntemleri bilir ve uygular,

6) Çeviri sürecinde sözlük, terim bankalarını, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

7) Evrensel değerlerle koşut olarak çevirmenlik mesleğinin yasal çerçevesi ve mesleki etik hakkında bilgisi ve farkındalığa sahiptir.

8) Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimser.

9) Bilgiye kısa zamanda erişebilmek üzere araştırma ve bilgi edinme araç ve yöntemlerini bilir.

10) Çevirmenlik mesleğinin sözlü ve yazılı çeşitli özel alan uygulamaları konusunda bilgi sahibidir.

11) Çeviride kalite kontrol süreci, düzelti yöntemleri ile terminoloji çalışmalarına hakimdir.

SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.