Bölüm Hakkında

        

İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, eğitim ve öğretime 2004-2005 akademik yılında başlamıştır.

Bölümümüzün kuruluş amacı, modern eğitim teknikleriyle, bilimsel yöntemlerin ve yaklaşımların ışığında hukuk, ekonomi, yazın, sosyal bilimler ve fen bilimleri, siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler, medya ve iletişim gibi çeşitli konulara ilişkin olarak alan bilgisi ve terminolojiyle tanışık, dil farkındalığına sahip yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirmektir.

Programımız, kuramsal bilgi ve uygulamalarla piyasanın taleplerine yanıt verecek düzeyde donanımlı, yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirecek biçimde düzenlenmiştir. Disiplinler arası bir yaklaşımla, farklı konu alanlarına yönelik olarak açılan her çeviri dersi için öğrenciler, bilgi ve altyapı açısından çeviri edimine katkı sağlayacak şekilde konu alanına ilişkin destek derslerini Genel Eğitim Dersi (GED) adı altında alabilmektedir.

Öğrencilerimiz, programımızın dil çifti olan İngilizce ve Türkçenin yanı sıra, iki yıl boyunca Üniversitemiz bünyesinde verilen Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Japonca, Yunanca ve Portekizce gibi geniş bir yelpaze içindeki ikinci dillerden birini seçmeye yönlendirilmektedir.

Dört yıllık programımız ilk iki yılında, dil becerilerinin pekiştirilmesi, İngilizce ve Türkçe dil yapılarının ve kültürel farklılıkların karşılaştırılması ve çeviri edimine yönelik prensiplerin değerlendirilmesi üzerine yapılanmaktadır. Son iki yılda ise daha çok uygulamaya dayalı yazılı ve sözlü çeviri eğitimine odaklanmaktadır. Öğrencilerimizin üçüncü sınıfın sonunda dört haftalık bir staj yapmakla yükümlüdür.

Dört yıllık program süresince piyasanın dinamikleri de göz önünde bulundurarak disiplinler arası bir yaklaşımla verdiğimiz eğitim, mezunlarımıza ulusal ve uluslararası boyutta çok çeşitli iş olanakları sağlamaktadır. Mezunlarımızın çalıştığı kurum ve kuruluşlar arasında TRT, özel televizyonlar, gazete büro ve ajansları, belediyeler, ticaret odaları, Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, DPT, MİT, bankalar yer almaktadır. Mezunlarımız ayrıca yayın evlerinde editörlük, yerelleştirme projelerinde çevirmenlik ve proje yöneticiliği, çeviri bürosu yöneticiliği, yabancı dil öğretmenliği gibi farklı pozisyonlarda görev yapmaktadır. Son olarak, bazı mezunlarımız çeviribilim ve ilgili alanlarda lisans üstü çalışmalarına devam etmektedir.

 

                                                                                                         İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı
                                                                                                                Prof. Dr. Neslihan KANSU-YETKİNER
 

HABERLER