Stajlar - İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İzmir Ekonomi Üniversitesi

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Stajlar

10.04 2008 tarihinde alınan senato kararına göre, 2008-2009 akademik döneminden itibaren 3. ve 4. sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin staj süresi 4 haftadır.

Dört haftalık staj semester ara tatilinde ya da yaz tatilinde tamamlanabilir.

YAZ STAJI

İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Lisans Programı Üniversitemiz öğrencilerinin staj süresince uyması gereken kurallar ve yerine getirmesi gereken yükümlülükler üniversitemiz Kariyer Yönlendirme Merkezi web sayfasında yer alan stajlar kısmında ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Staj Kılavuzu içerisinde  belirtilmiştir.    

Staj Dersinin Amacı:

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 3. sınıf veya üstü lisans öğrencilerimiz için çeşitli kurumlarda kazanacakları deneyim, kuramsal bilgilerinin pekişmesi, değişik kurumlarda yapılan uygulamaları tanımaları ve çeşitli meslek gruplarının bir ekip olarak nasıl bir arada çalıştıklarını gözleyebilmeleri açısından çok önemlidir. Bu dersin amacı, İEÜ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencilerinin ilgili kurumlarda, kuramsal eğitimlerinde öğrendikleri konuları bir danışmanın gözetimi altında gözlem ve uygulama yaparak pekiştirmeleridir. Staj dersinde öğrencilerden devam edecekleri kurum yetkililerince uygun görüldüğü takdirde, aşağıda belirtilen konularda deneyim kazanmaları beklenmektedir:

1. Gözlem Yapmak: Kurumun çeşitli faaliyetlerini ve kurumun işleyiş kurallarını izlemek.

2. Aktif Katılım ve Uygulama Yapmak : Kurum faaliyetlerine mümkün olduğunca aktif olarak katılmak ve mütercim-tercümanlık alanındaki bilgi ve   becerilerini hayata geçirmek.  

Staj Süresi ve Niteliği:

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, lisans öğrencilerimizin 4 hafta boyunca, tam zamanlı olarak stajlarına devam etmeleri gerekmektedir (Bundan sonraki dönemlerde stajını yapacak olan öğrencilerimiz için staj süresi 6 haftadır).  Öğrenciler, stajlarını ilgili Staj Komisyonları tarafından belirlenerek ilan edilen staj kriterlerine uygun kurumlarda yaparlar. Bulunan kurumun uygunluğu ilgili Staj Komisyonunun onayı ile kesinleşir. Kurum tarafından %10′u oranında mazeretsiz olarak devam etmediği tespit edilen ve bildirilen öğrenci devamsız sayılır. Öğrenciler, yapmak zorunda oldukları stajlarını, normal öğretim programını aksatmayacak şekilde yurtdışında da yapabilirler. Yurtdışı staj kabul belgeleri ilgili Staj Komisyonu tarafından değerlendirilerek yurtdışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir.

Staj yapacak öğrenciler stajlarını Staj Kılavuzu içerisinde yer alan tabloda belirtilen süreler içerisinde ve belirlenen şekilde yapmak zorundadırlar.

Staj Süresi ve Nitelikleri için: https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/eti.sfl.ieu.edu.tr/2565_1595246275.pdf

Hangi tarihler arasında staj yapılabilir?

Bölümlerindeki eğitimlerinin özelliği nedeniyle yıl içinde yapılması zorunlu olan stajlar hariç, öğrenimleri devam eden öğrencilerin, stajlarını, eğitimin yapılmadığı yaz aylarında yapmaları esastır.

Stajlar en erken bahar döneminin sonunda başlar ve en geç güz dönemi ders kayıtları başlangıcına kadar tamamlanmalıdır. Bu süreler dışında öğrenimini aksatmamak koşuluyla staj yapılmasına ilgili Staj Komisyonu tarafından izin verilebilir.

Staj Başvurusu:

Öğrenci dekanlığı tarafından onaylanmış zorunlu staj başvuru formu staj yapılacak yerin onayına sunulur.  Staj yapılacak kurumun kabulü, üzerinde staj süresince öğrenciye yaptırılacak faaliyetlerin ve verilecek imkanların belirtildiği   Staj Kabul Formu ile belgelenir. Her öğrenci staja başlamadan önce staj yapacağı kurumdan alacağı “Staj Kabul Formu“nu en geç 15 Haziran tarihine kadar ilgili Staj Komisyonu Başkanlığı’na vererek staj yapacağı kurum için onay almak zorundadır. Bölümlerindeki eğitimlerinin özelliği nedeniyle yıl içinde yapılması zorunlu olan stajlar için başvuru tarihi ilgili Bölüm Staj Komisyonları tarafından duyurulur. Gerek duyulması halinde her bölüm kendi eğitim öğretim özelliklerine uygun olarak staj yapılacak yerlerin özellikleri ile ilgili kısıtlama yapabilir.

STAJLA İLGİLİ RESMİ İŞLEMLERİN SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN BAŞVURUNUN STAJ KOMİSYONU VE DEKANLIKÇA ONAYLANMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.

İNGİLİZCE  MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYONU ÜYELERİ:

Dr. Öğretim Üyesi Derya DUMAN - Başkan

Dr. Öğretim Üyesi Ilgın AKTENER - Üye

Öğr. Gör. Nilgün DUNGAN - Üye

Staj Süreci:

Staj yeri onaylanan öğrenciye, kuruma teslim edilmek üzere, staj sonunda kurum tarafından doldurulacak “Stajyer Değerlendirme Formu”   ve “Staj Devam Formu” verilir.  Öğrencilerin devamları, staj yapılan kurum tarafından takip edilecek ve Staj Devam Formu`na işlenecektir. Öğrencinin staj süresince gösterdiği performans Stajyer Değerlendirme Formu üzerinde kurum yetkilisi tarafından değerlendirilecektir. Staj dönemi sonunda öğrenciye danışmanlık veren kurum elemanı tarafından doldurulan bu formlar kapağı imzalanmış kapalı bir zarf içinde öğrenci tarafından Mütercim Tercümanlık Bölümüne öğrencinin staj dosyasıyla birlikte teslim edilecektir.

Staj yapan  öğrencilerin staj dönemi sonunda, İzmir Ekonomi Üniversitesi Staj Klavuzu‘nda belirtilen esaslara uygun olarak staj yapılan kurum, faaliyetleri ve stajın kendilerine katkıları konularını içeren kapsamlı bir Staj Raporu hazırlamaları gerekmektedir.

Staj Raporu:

Her öğrenci, her staj için bir staj raporu hazırlamak ve süresi içinde teslim etmek zorundadır. Staj raporu, ilgili bölümün/programın Staj Kılavuzu’nda belirtilen, içerik ve yazım kurallarına uygun olarak İngilizce hazırlanır. Kurumun talebi halinde Türkçe yazılmış özet kuruma teslim edilir. İngilizce yazılmış staj raporları, staj bitimini izleyen en geç 7 gün içinde ilgili Staj Komisyonuna teslim edilir. Mezuniyet için yalnız staj yükümlülüğü olan öğrencilerin staj raporlarının teslimi ve değerlendirilmesi bir sonraki dönem derslerinin başlangıcına kadar tamamlanmak zorundadır.

Öğrencinin cevaplaması gereken “bölüme özel sorular için”  b.k.z öğrenci staj değerlendirme formu.

Staj Performansının Değerlendirilmesi:

Öğrencinin staj dersindeki performansının değerlendirmesi, kurum danışmanı tarafından doldurulan “Staj Devam Formu” ve “Stajyer Değerlendirme Formu”   ve de öğrencinin hazırlayacağı Staj Raporu dikkate alınarak, bölümdeki Staj Komisyonu üyelerinden oluşan bir mülakat komitesi tarafından yapılacaktır. Staj değerlendirmesinin tamamlanmasından sonra öğrenciler staj yaptıkları kurumu değerlendiren staj yeri değerlendirme formu   staj komisyonuna teslim edeceklerdir.   Staj Raporunun değerlendirilmesinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Staj Yönergesi esas alınır. Staj evrakı, ilgili Staj Komisyonu veya görevlendirilen öğretim elemanları tarafından incelenerek güz dönemi derslerin başlangıcına kadar değerlendirilir. Komisyon, gerek duyması halinde stajıyla ilgili olarak öğrencinin kendisi ile mülakat yapabilir, uygulama yaptırabilir ve/veya raporunun yeniden yazılmasını talep edilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve sonuçları fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü kanalıyla Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne iletilir.

Öğrencinin stajdan başarısız bulunması halinde, staj aynı koşullarla tekrar edilir. Stajları tamamlanmayan öğrencilerin mezuniyet ve çıkış işlemleri yapılmaz.

STAJ YAPILAN KURUM VE KURULUŞLAR

2006-2007

Bora Tekstil San ve Tic. A.Ş.

Ege liman işletmeleri A.Ş.

IRC-EGE

Tunca Yeminli Tercüme Bürosu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

İzmir Ticaret Odası/Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü

T.C.Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İzmir Büyükşehir Belediyesi/Kalkınma Ajansı Projesi

HERKOL Mühendislik

EUROCONTROL

HERKOL Ltd.Şti.

Yaşar Dış Ticaret A.Ş.

TESCO/KİPA

CNN TURK

TRT

AYTAŞ GIDA ve İHT.MAD. TİC.A.Ş.

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü DTS Denetmenleri Gurup Başkanlığı

Denizli Sanayi Odası

Standart Cıvata Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Arkas Holding

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Selçuk Üniversitesi

Tamer Çeviri ve Dil Hizmetleri Ltd.Sti.

Hapag Lloyd Denizaşırı Nakliyat A.Ş.

Petkim

Bakplast Plastik

ABİGEM İzmir Danışmanlık

Laverda Tarım Mak. San. Ve Ticaret A.Ş.

Ege Tercüme

Perfect Choice Holidays

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2008 ve sonrası

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Interofis Her Dilde Tercümanlık Merkezi

Mets Tercüme Bürosu

Akay Optik

Akzo Nobel Powder Coatings

Feryal Vardar

IRC-EGE

Başar Tur. Hay. Orm. Dış Tic. A.Ş. Kerasus Hotel

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Anadolu Nederland NV

Migros Türk T.A.S.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Başak Tercüme Bürosu ve Dış Ticaret

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı/ Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı DTS Denetmenleri İzmir Grup Başkanlığı

Uzay Kampı Türkiye

İzmir Ticaret Odası

Tunca Yeminli Tercüme Bürosu

Marmaris Ticaret Odası

Amerikan Ticaret Müsteşarlığı

Petkim Petrokimya Holding AŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Ege İhracatçı Birlikleri

Kuşadası Ticaret Odası

Arkas Holding

Dirinler Döküm Sanayi ve Ticaret

İzmir Ticaret Odası

 

 

SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.