Academic Publications - Department of English Translation and Interpreting | İzmir University of Economics

FACULTY OF ARTS AND SCIENCES

Department of English Translation and Interpreting

Academic Publications

Published or accepted to be published in journals covered by SCI, SSCI or AHCI

International

 • Mehmet Şahin and Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2020) From Translation Market to Translation Curriculum: Psychosocial and Physical Ergonomics in Turkey.
  The Interpreter And Translator Trainer, Forthcoming ,
 • Filiz Mergen and Nihal Yetkin Karakoç.
  (2020) Translation of Ambiguous Words by Translation Trainees.
  Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 43, 111-122,
 • Ilgın Aktener.
  (2019) Censorship and Literary Translation: Translating Obscenity after The Soft Machine and Snuff Court Cases.
  Neohelicon , Vol. 46, No. 1, ISBN: 0324-4652
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2019) Politics of Collective Memory in Education: Atatürk Corners in Turkish Schools.
  HECL : History Of Education And Childrens Literature , Vol. XIV,/2019, No. 1, 109-125, ISBN: 1971-1093
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2016) Banned, Bagged, Bowdlerized: A Diachronic Analysis of Censorship Pratices in Children’s Literature of Turkey.
  History Of Education And Children's Literature , Vol. XI, No. 2, 101-121, ISBN: 1971-1093
 • Neslihan Kansu-Yetkiner and Nihal Yetkin-Karakoç.
  (2015) Yüzyıllık Süreçte Tevfik Fikret'in Şermin Yapıtı Bağlamında Diliçi Çeviri ve Yanmetin Olgusu.
  Bilig Vol.75, 195-225 ,
 • Mehmet Şahin , Derya Duman and Sabri Gürses.
  (2015) Big business of plagiarism under the guise of (re)translation.
  Babel , Vol. 60, No. 2, 193-218, ISBN: 0521-9744
 • Ilgın Aktener.
  (2015) Damn! A Cultural History of Swearing in Modern America (Kitap İncelemesi/Book Review).
  Australian Journal Of Linguistics , Vol. 35, No. 3, ISBN: 0726-8602.
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2014) Words Apart, Worlds Apart: Peritexts from Islamized Translations of World Classics in Children's Literature.
  Children's Literature In Education An International Quarterly , Vol. 45, No. 4, 340-353, ISBN: ISSN 0045-6713
 • Derya Duman.
  (2013) Medyada doğru Türkçe tartışmaları: betimleyici-kuralcı yaklaşımlar ve ötesi.
  BILIG , No. 64, 151-174, ISBN: 1301-0549
 • Mehmet Şahin , Derya Duman.
  (2013) Multilingual Chat through Machine Translation: A Case of English-Russian.
  Meta: Translators' Journal , Vol. 58, No. 2, 397-410, ISBN: 0026-0452
 • Lütfiye Oktar , Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2012) Different times, different themes in Lady Chatterley’s Lover: a diachronic critical discourse analysis of translator’s prefaces.
  Neohelicon, Acta Comparationis Litterarum Universarum (AHCI) , Vol. 39(2), 337-364,

Published or accepted to be published in journals covered by other indexes

National

 • Ahmet Süner , Ilgın Aktener.
  (2020) THE USE OF AN INTERPRETIVE SCHEME IN EXAMINING TWO TURKISH TRANSLATIONS OF DOYLE’S “SPECKLED BAND” .
  Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ,
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Derya Duman and Merve Avşaroğlu.
  (2018) Çevirmen Neredesin? Çocuk Edebiyatı Yanmetinlerinde Çevirmenin Kılıcı Rolü ve Görünürlüğüne Artsüremli Bir Yaklaşım: 1929-2013.
  Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi, , Vol. 24, No. 2018, 17-34, ISBN: 1301 - 4145
 • Nihal Yetkin.
  (2013) Translator's notes: Some Considerations from the Perspectives of Voices and Metafiction.
  Dil Ve Edebiyat Araştırmaları , No. 08, 145-160, ISBN: 1308-5069
 • Nihal Yetkin.
  (2011) Dictionary use by second and fourth year translation students and professional translators.
  Dil Edebiyat Araştırmaları Dergisi,Sözlük Özel Sayısı , No. 4., 493-512, ISBN: 1308-5069
 • Derya Duman.
  (2001) Çocuk Masallarında Zaman Kullanımı, Tümce Çeşitleri ve Söylem Yapısı.
  TÖMER Dil Dergisi , No. 105, 126-135,

International

 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2020) Basındaki Haber Çevirilerine Çeviribilim ve Çeviri Eğitimi Açısından Bir Bakış .
  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 37, No. 1, 59-69,
 • Ilgın Aktener.
  (2019) Exploring Translators’ and Publishers’ Perspectives on Censorship: The Soft Machine and Snuff Court Cases.
  New Voices In Translation Studies ,
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2019) Yetkin-Karakoç, N. (2019). Analyzing the translation of culture-specific items in the Izmir Ethnography Museum, .
  MTAD , Vol. 16, No. 3, 565-598,
 • Ilgın Aktener.
  (2019) A case study of Translator’s Preface in Exterminator! in Turkish.
  RumeliDE Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , No. 14, ISBN: 2148-9599
 • Özge Altıntaş , Ayşe Banu Karadağ.
  (2019) POLİSİYE EDEBİYATTA ULUSAL ALEGORİ ÇEVİRİSİ: AMANVERMEZ AVNİ’NİN SERÜVENLERİ.
  Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 9, No. 17, 277-295,
 • Özge Altıntaş , Ayşe Banu Karadağ.
  (2019) İlk Türk polisiye serilerini çeviribilim bağlamında yeniden düşünmek.
  RumeliDE Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , 387-400,
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Derya Duman , Yasemin Yavuz and Merve Avşaroğlu.
  (2018) Erken Cumhuriyet Döneminden Günümüze Çocuk Edebiyatındaki Çevre Odaklı Kültürel Sözcüklerin Çevirisine Niceliksel Bir Yaklaşım.
  Dilbilim Araştırmaları Dergisi , Vol. 29, No. 2, 57-82,
 • Derya Duman.
  (2018) Türkçenin Yazımında Ölçünleştirme Sorunu Üzerine: Düzeltme iminin artsüremli incelemesi.
  Dilbilim Araştırmaları , Vol. 29, No. 2, 39-56, ISBN: 1300-8552
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2018) Diplomasi Çevirmeni için Taraflılık/ Tarafsızlık ve Sözlü Diplomasi Çevirisindeki Denetim/Müdahalelere Bir Bakış..
  Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi , 89-93,
 • Neslihan Kansu Yetkiner , Derya Duman , Yasemin Yavuz and Merve Avşaroğlu.
  (2018) Erken Cumhuriyet Döneminden Günümüze Çocuk Edebiyatındaki Çevre Odaklı Kültürel Sözcüklerin Çevirisine Niceliksel Bir Yaklaşım.
  Dilbilim Araştırmaları , Vol. 29, No. 2, 57-82,
 • Filiz Mergen , Nihal Yetkin Karakoç.
  (2017) Anayzing the Translation of Modal Verbs and Adverbs by Meaning and Position.
  MTAD , Vol. 14, No. 4, 70-85,
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2017) Calque in diplomatic condolence messages: The case of Reina terrorist attack.
  Hacettepe Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 34, No. 1, 105-121,
 • Oktar Lütfiye , Neslihan Kansu-Yetkiner , Yasemin Yavuz and Murat Özgen.
  (2016) A Learner Corpus-based Approach to Explicitation in Interpreting Studies.
  Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi , Vol. 2016,
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2016) Non-cognitive causes of imprecision in consecutive interpreting in diplomatic settings in light of functionalism.
  Procedia-Social And Behavioral Sciences , Vol. 231, 154-158,
 • Merve Avşaroğlu , Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2016) Skopos Kuramı Bağlamında Öğrenci Odaklı Bütünce Temelli bir Uygulama.
  Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi , No. 22, 111-128,
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2015) Analyzing the translations of some Turkish postpositions of Abstract Relations into English.
  Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi , Vol. Özel Sayı, 61-76, ISBN: 1301-4145
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Lütfiye Oktar , Yasemin Yavuz and Murat Özgen.
  (2015) Yazılı Metinden Sözlü Çeviride Akıcısızlık ve Duraklar: Öğrenci Odaklı Bütünce Temelli Bir Yaklaşım.
  Hacettepe Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 32, No. 2, 105-120,
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2015) Analyzing Misunderstanding in Consecutive Interpreting in Sensitive Settings and Interpreter Training.
  Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 32, No. 1, 277-288, ISBN: 1301-5737
 • Taner Karakoç , Nihal Yetkin Karakoç.
  (2014) The Role of postmodern Hybrid Texts in Translation-oriented Text Analysis (TOTA) Courses in translation Didactics.
  Procedia , No. 141, 70-73, ISBN: doi:10.1016/j.sbspro
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Lütfiye Oktar , Yasemin Yavuz and Murat Özgen.
  (2014) Sözlü Çeviride Kip Kaydırmalarına Dizgeci İşlevsel Dilbilgisi Çerçevesinde Bütünce Temelli Bir Yaklaşım.
  Dilbilim Araştırmaları. , Vol. 2014, No. 1, 81-102,
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2014) Structural Calques in Neologism Translation and Unintelligibility:The Case of Generation X.
  Turkish Studies:International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish And Tu , Vol. 9, No. 3, 1611-1619, ISBN: 1308-2140
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2013) Text Reduction as a Technical Constraint in Subtitling versus Humor Translation.
  Modern Türklük Araştırmaları Araştırmaları Dergisi (MTAD) , Vol. 10, No. 4, 177-187, ISBN: E-ISSN:1304-8015
 • Nihal Yetkin.
  (2012) Translating Diplomatic Invitation Cards/Correspondence in Turkish-English Language Pair.
  Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (MTAD) , Vol. 9, No. 2, 89-106, ISBN: e-ISSN : 1304-8015
 • Derya Duman.
  (2011) Gender Politics in Turkey and the Role of Women’s Magazines: A Critical Outlook to the Early Republican Era.
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , Vol. 28, No. 1, 75-92, ISBN: 1301-5737
 • Nihal Yetkin.
  (2011) Partial False Friends in English- Turkish Translations:Diplomatic Texts.
  Hacettepe Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 28, No. 1, 207-221,
 • Ilgın Aktener.
  (2011) The Bukowski Translator: RiskTaking and Safeguarding in Translating Obscenity'.
  Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi , Vol. 20, ISBN: 1301-4145
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2011) Anthroponym Translation in Childrens Literature: Chasing E.H. Porters Pollyanna through Decades in Turkish..
  Interactions , Vol. 20, No. 12, 79-90,
 • Nihal Yetkin.
  (2011) A case study on the humorous load differences and cognitive effects of satirically/ironically humorous elements in subtitling from English into turkish.
  The Journal Of Linguistic And Intercultural Education (JoLIE),CIEL , Vol. 1, No. 4, 239-253, ISBN: ISSN:2065-6599
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2010) Çocuk Yazınındaki Dilsel ve Dil ötesi Normlar Bağlamında Felaket Henry Serisinin Türkçe’ye Çevirileri.
  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 27, No. 2, 55-77,
 • Neslihan Kansu Yetkiner.
  (2008) İncelik Kuramı ve Yüz Olgusu Bağlamında Çeviri Çalışmalarında İşlevsel Edimbilimsel Eleştiri Yöntemi Uygulaması.
  Dilbilim Araştırmaları 2008 , Vol. 1, No. 1, ISBN: 978-975-6193-84-6
 • Nihal Yetkin.
  (2007) Culture-bound highlights from the translation process of a poem by Nazım Hikmet.
  Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi-journal Of Translation Studies , No. 17, 135-151, ISBN: 1301-4145
 • Neslihan Kansu Yetkiner.
  (2007) Çevirmen Kararları ve Sorumluluğu Bağlamında Bir Kampanya Metninin Çözümlenmesi.
  LITTERA Edebiyat Yazıları , Vol. 20,
 • Nihal Yetkin.
  (2006) A pragmatic analysis of derogation in the discourse of political criticism in the Turkish Grand National Assembly.
  Modern Türklük Araştırmaları Dergisi , Vol. 3, No. 1, 48-59, ISBN: E-ISSN:1304-8015
 • Neslihan Yetkiner.
  (2006) Reflections of Gender Construction in Turkish: Female Devaluation in Gendered Proverbs.
  Proverbium: International Yearbook Of Proverb Scholarship , Vol. 23, 287-308, ISBN: 0743-782X
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2005) İdeolojik Temelli Çeviri Politikaları Bağlamında Eleştirel Söylem Çözümlemesi: Bir Tahrifat (Değiştirme) Örneği”.
  Çeviribilim Ve Uygulamaları. 57-75. , Vol. Vol. 15,
 • Derya Duman.
  (2004) A Characterisation of Turkish Name Inventory..
  International Journal Of The Sociology Of Language: Sociolinguistics In Turkey , Vol. 165, 155-177, ISBN: 0165-2516
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2004) “Kadın bağı reklamlarındaki dilsel ve dilötesi aktarımlar üzerine bir inceleme”,.
  Dilbilim Araştırmaları ,
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (1998) The Aspects of Literary Cohesion in Translation: Reference and Repetition/ A Microscopic Study of Can Yücel’s Poetry”..
  Çeviribilim Ve Uygulamaları, , 207-222,
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (1997) Yazın Çevirisinde Özel İsim Sorunu Üzerine”..
  Çeviribilim Ve Uygulamaları. , Vol. Vol: 7: 55,
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (1996) The Concept of Deviation in Riddle Translation from Turkish into English”.
  Çeviribilim Ve Uygulamaları, 71-83. , Vol. Vol: 6,

Published or accepted to be published in refereed journals

National

 • Derya Duman.
  (2013) Basında İmla Kullanımı: Hata Analizi Çerçevesinde Yazım Kılavuzu'na Eleştirel bir Bakış.
  Yeni Türkiye Türkçe Özel Sayısı , No. 55, 1325-1333, ISBN: 1300-4174
 • Nihal Yetkin.
  (2008) Metaforlarla Tercüman Nedir, Ne Değildir?.
  Çevirmenin Notu , No. 8,
 • Neslihan Kansu-Yetkiner-Çevirmen.
  (2008) Ed Hoornik'ten Şiirler.
  Ç.N. , Vol. 5, No. 5,
 • Nihal Yetkin.
  (2007) Lefevere, şiir çevirisinde 7 strateji ve bir örnekleme.
  Ç. N. , Vol. 5, 147-151, ISBN: 9789756038680
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (1997) “ İngilizce ve Türkçe Arasındaki Bilimsel Metinlerin Cevirisinde Terim ve Anlatım Sorunları”.
  Tömer Çeviri Dergisi,(Özel Kuram Sayısı) , Vol. Sayı: 10,,
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (1994) “Türkçeye Çevirilerde Çevirmenin Karşılaştığı Politik Dil Sorunu”..
  Ankara Üniversitesi Tömer Dil Dergisi, , Vol. Sayı 17, 2,
 • Neslihan Kansu.
  (1994) “Bir Şiir ve İki Şiir Çevirisi Üstüne”..
  Ankara Üniversitesi Tömer Dil Dergisi, , Vol. Sayı 20, 5,
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (1994) Bir Biçembilim Çalışması: Can Yücel’in Şiirlerinde Sapmalar”.
  Ankara Üniversitesi Tömer Dil Dergisi, 53-59. , No. 24,

International

 • Neslihan Kansu Yetkiner.
  (2009) Çeviride Kültürlerarası Aktarım ve Yeniden Bağlamlaştırma: Hollandacadan Türkçeye Ergenlere Yönelik Bilgilendirici Bir Halk Sağlığı Kitapçığı Çevirisi Örneği.
  Translation Studies In The New Millennium , No. 7,
 • Nihal Yetkin.
  (2009) Culture, Humor and Translatibility: A Case Study on the Turkish Subtitles of "The Simpsons".
  Translation Studies In The New Millennium, An International Journal Of Translation And Interpreting , Vol. 7, 107-117, ISBN: 1304-2688
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2019) Are diplomatic interpreters chameleons?.
  Círculo De Lingüística Aplicada A La Comunicación / Researching Metaphor: Cognitive And Other
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2019) Analyzing the translation of culture-specific items in the İzmir Ethnography Museum.
  Universidad De Almeria / Liletrad/Book Of Abstracts
 • Neslihan Kansu Yetkiner , Ilgın Aktener.
  (2019) Translation and Cultural Struggles in Orientalism Context: Tracing Turkishness in British Mind.
  Translation And Power Conference, (Rzeszow University)
 • Nihal Yetkin.
  (2018) Role-play for Simulation Purposes in Consecutive Interpreting.
  Universidad Autonoma De Barcelona / DidTrad/Book Of Abstracts
 • Özge Altıntaş , Ayşe Banu Karadağ.
  (2018) Polisiye Edebiyatımızda Özgün/Çeviri Sorunsalı: Osmanlı’nın Sherlock Holmes’ü Amanvermez Avni.
  5. Asoscongress Uluslararası Filoloji Sempozyumu Özet Kitapçığı
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2018) The Contribution of Syrian Refugee students to Multilingualism in Translation Courses in Turkey N TURKEY.
  Universidad De Valladolid / MLTP 18-Book Of Abstracts
 • Derya Duman.
  (2018) Woman as victim: News narratives and construction of gender ideologies.
  Universidad De Valladolid / MLTP 18-Book Of Abstracts
 • Muharrem Yeni , Damla Kaleş , Niloufar Fallahshahrak.
  (2017) Big Friendly Giant (The Bfg) Kitabı ile Eserin Aynı İsimli Canlı Aksiyon Filminin Göstergelerarası Çeviri Çerçevesinde İncelenmesi.
  İstanbul Üniversitesi Doktora Araştırmaları Çalıştayı
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2017) Diplomatic interpreters as chameleons, spies, tightrope walkers:all, none or whatnot?.
  Toulon Universite / Metaphors And Communication./Book Of Abstracts
 • Mehmet Şahin , Şeyda Eraslan , Gazihan Alankuş , Damla Kaleş , Özge Altıntaş , Yasin Sinan Kayacan , Yiğit Can Parıltı and Mert Künan.
  (2016) Moving boundaries of interpreting and interpreter training through virtual worlds.
  European Society For Translators Congress 2016
 • Şeyda Eraslan , Mehmet Şahin , Gazihan Alankuş , Özge Altıntaş , Damla Kaleş , Yiğit Can Parıltı , Yasin Sinan Kayacan and Mert Künan.
  (2016) rom traditional to virtual: Professional interpreters’ Second Life..
  European Society For Translators Congress 2016
 • Mehmet Şahin , Şeyda Eraslan , Gazihan Alankuş , Damla Kaleş , Özge Altıntaş , Yasin Sinan Kayacan , Yiğit Can Parıltı and Mert Künan.
  (2016) Moving boundaries of interpreting and interpreter training through virtual worlds..
  European Society For Translators Congress
 • Şeyda Eraslan , Mehmet Şahin , Gazihan Alankuş , Özge Altıntaş , Damla Kaleş , Yiğit Can Parıltı , Yasin Sinan Kayacan and Mert Künan.
  (2016) From traditional to virtual: Professional interpreters’ Second Life.
  European Society For Translators Congress 2016
 • Mehmet Şahin , Derya Duman , Sabri Gürses , Damla Kaleş.
  (2015) Revealing Plagiarism in Translation through Empirical Evidence..
  Retranslation In Context II
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2015) Analyzing diplomatic messages of congratulations.
  20th European Symposium On Languages For Specific Purposes / Book Of Abstracts
  ISBN: 978-3-200-04186-8
 • Mehmet Şahin , Derya Duman , Sabri Gürses , Damla Kaleş.
  (2015) Revealing Plagiarism in Translation through Empirical Evidence.
  Retranslation In Context II
 • Ilgın Aktener.
  (2015) Obscenity, Censorship and Translation: The Effects of ‘The Soft Machine’ and ‘Snuff’ Court Cases on Translators’ Behaviours.
  1st International Conference On Translation, Ideology And Gender (Cantabria University)
 • Ilgın Aktener.
  (2015) Censorship and Literary Translation: Translating Obscenity after ‘The Soft Machine’ and ‘Snuff’ Cases.
  International Postgraduate Conference In Translation And Interpreting (Edinburgh University)
 • Nihal Yetkin Karakoç , Taner Karakoç.
  (2015) A Case Study in Parsing (no Book of Abstracts, only presented).
  University Of The Aegean / International Conference Of Rethinking Language, Diversity And Education
 • Ilgın Aktener.
  (2014) International Postgraduate Conference in Translation and Interpreting.
  Taboo Conference II (Durham University)
 • Mehmet Şahin , Derya Duman , Sabri Gürses , Damla Kaleş.
  (2014) Çeviride İntihalin Tespiti: Yeni Bir Yaklaşım.
  14th International Language, Literature And Stylistics Symposium
 • Mehmet Şahin , Sabri Gürses , Damla Kaleş , Derya Duman.
  (2014) Lost in Translation: Retranslation vs Reproduction.
  14th International Language, Literature And Stylistics Symposium
 • Taner Karakoç , Nihal Yetkin Karakoç.
  (2014) Translation of Popular Turkish Fiction for English Reading public in Turkey, Expats and Travellers Alike.
  Universidad De Oviedo / Book Of Abstracts
 • Ilgın Aktener.
  (2014) If I Swear, My Translator Swears: A corpus-based analysis of taboo and swear words translations in a conservative socio-cultural context.
  International Postgraduate Conference In Translation And Interpreting (Manchester University)
 • Mehmet Şahin , Sabri Gürses , Damla Kaleş , Derya Duman.
  (2014) Lost in Translation: Retranslation vs Reproduction..
  Translation Studies In The New Millennium
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2014) Misunderstanding in Consecutive Interpreting in Sensitive Settings.
  Journal Of Arts And Sciences
 • Mehmet Sahin , Sabri Gurses , Damla Kales , Derya Duman.
  (2014) Lost in Plagiarism: Retranslation vs. Reproduction.
  6th International Integrity & Plagiarism Conference
 • Nihal Yetkin.
  (2014) A Curious Challenge to the Intelligibility of Neologisms in Translation: Syntactic Calques in Generation X.
  University Of Montenegro / Book Of Abstracts
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2013) Translating Diplomatic Invitation Cards/Correspondences in Turkish-English Language Pair.
  Universitat Wien, 19th European Symposium On Language For Specific Purposes / Book Of Abstracts
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Lütfiye Oktar , Yasemin Genç (Yavuz) , Murat Özgen.
  (2013) Three parameters in affecting shifts in the position of texts on the written-spoken language .
  3.Uluslararası Çeviri Kolokyumu: Çeviride Yeni Yönelişler, Book Of Abstracts, İstanbul
 • Taner Karakoç , Nihal Yetkin Karakoç.
  (2013) The Role of Postmodern Hybrid Texts in Translation Oriented Text Analysis Courses in Translation Didactics.
  4th World Conference On Learning And Educational Leadership (only Presented) / Book Of Abstracts
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2013) Dictionary Use by Translation Students versus professional Translators.
  University Of Banja Luka, CELLS / Book Of Abstracts
 • Lütfiye Oktar , Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2013) Time, Theme and Translator: A Critical Discourse Analytical Approach to Translator’s Prefaces .
  CONFERENCE ON ENGLISH LANGUAGE AND LITERARY STUDIES GOING AGAINST THE GRAIN, Banja Luka, Book Of Abstracts
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Lütfiye Oktar , Yasemin Genç (Yavuz) , Murat Özgen.
  (2013) A corpus-based study of grammatical metaphors in interpreting studies: The case of nominalization.
  Genre - And Register- Related Text And Discourse Features In Multilingual Corpora International Conf., Brussels, Book Of Abstracts
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2013) Analyzing the Translation of Some Turkish Postpositions of Abstract Relations into English.
  Universitat Wien, 19th European Symposium On Language For Specific Purposes(LSP) / Book Of Abstract
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Lütfiye Oktar.
  (2013) Shifts in the position of text on the written-spoken language.
  CONFERENCE ON ENGLISH LANGUAGE AND LITERARY STUDIES GOING AGAINST THE GRAIN, Banja Luka, Book Of Abs
 • Nihal Yetkin.
  (2012) Non-cognitive constraints in consecutive interpreting in a highly sensitive setting.
  Universidad De Granada, International Symposium:The Failed Text / Book Of Abstracts
 • Hamide Çakır , Neslihan Kanu-Yetkiner.
  (2012) Information Packaging in Scientific Discourse Across Disciplines and Languages: Explicitation .
  12. DİL, YAZIN DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU, Edirne, Book Of Abstracts
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2012) Towards an Islamic Nationhood: Islamic Indoctrination within Translated Children’s Classics in Turkey..
  Politics And Ideology In Children’s Literature” Biennial Conference Of The ISSCL, Dublin City University, Book Of Abstracts
 • Derya Duman.
  (2012) Türkçe Önadların Cinsiyet Kutuplaşmasında Sesbilimsel Etkiler.
  Politics And Ideology In Children’s Literature” Biennial Conference Of The ISSCL, Dublin City University, Book Of Abstracts
 • Nilgün Dungan.
  (2012) The Notion of Translation Competence in Terms of Bologna Framework.
  Universitat Autonoma Barcelona / First International Conference On Research Into Didactics Of Translation (didTRAD)
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2012) Bologna Süreci Deneyimi ve Çeviri Eğitimi: Fırsatlar, Sorunlar.
  AB Bakanlığı / Çeviri Platformu
 • Ilgın Aktener.
  (2012) Localizing Video Games into Turkish: Crysis 2 as a Case Study.
  II. International Conference On Translation And Accessibility In Video Games And Virtual Worlds (Universitat Autonoma De Barcelona)
 • Mehmet Şahin , Nilgün Dungan.
  (2012) From Human to Machine Translation: Time, Efficiency, and Quality.
  Universitat Autonoma Barcelona / First International Conference On Research Into Didactics Of Translation (didTRAD)
 • Nilgün Dungan.
  (2011) "Subverting the Other: The Translator by Leila Aboulela”.
  Istanbul Kültür University / Studies In English: 6th International IDEA Conference
 • Mehmet Şahin , Derya Duman.
  (2011) Communication via translated chat: A case of English-Russian.
  American Association For Applied Linguistics (AAAL)
 • Nihal Yetkin.
  (2011) An analysis of the relation between cognitive effect and satire/irony.
  6.International IDEA Conference
 • Hamide Çakır , Neslihan Kansu Yetkiner.
  (2011) Bilimsel Söylemde Yazar Yönelimli Örtükleştirme.
  24. Ulusal Dilbilim Kurultayı / 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Özetleri
 • DERYA DUMAN.
  (2011) STRUCTURAL MOTIVATION FOR GENDER IN TURKISH FORENAMES.
  24. Ulusal Dilbilim Kurultayı / 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Özetleri
 • Nihal Yetkin.
  (2011) Partial false friends in diplomatic text translation from English into Turkish.
  Konf: Translata 1 Translation And Interpreting Research Yesterday-Today-Tomorrow
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2011) Axis Shift, Ideological Drift: Islamic winds blowing through the Children’s Literature in Turkey .
  ChLA, Children's Literature Association Conference, USA ,Book Of Abstracts
 • Ilgın Aktener.
  (2010) A Dystopic Global Dump: Effects of Capitalism and Television on America as Seen in the Movie Idiocracy.
  Between Global Village And Global Dump: Placing America In A Transnational World (Leipzig University)
 • Nilgün Dungan.
  (2010) Evaluating the Quality of Trainee Translations: Toil and Trouble.
  The Chalermprakiat Centre Of Translation And Interpretation, Chulalongkorn University, Bangkok, Tahiland / Translation And Interpretation In A Multilingual Context
  51-57,
 • Nihal Yetkin.
  (2010) The Position of Translator's Notes in Metafiction.
  10.International Language, Linguistics And Stylistics Symposium / Book Of Abstracts
 • Nihal Yetkin.
  (2010) Satirical/Ironical Loads: Can they survive in Subtitling?.
  10.International Language,Linguistics And Stylistics Symposium / Book Of Abstracts
 • Nihal Yetkin.
  (2010) Humor, Intercultural Elements and Translatibility:Can they have a peaceful coexistence?- A case study of “The Simpsons”. .
  The Second International Conference On Linguistics And Intercultural Education (CLIE2), / Book Of Abstracts
 • Nihal Yetkin.
  (2009) Cinsiyete göre tercüman öğrencilerin ve profesyonellerin sözlük kullanımı.
  2.uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Konferansı / Book Of Abstracts
 • Derya Duman.
  (2009) Basında Cinsiyet Sunumu: Magazin Haberlerinin Eleştirel Söylem Çözümlemesi.
  2. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu
 • Neslihan Kansu Yetkiner.
  (2009) “Çeviride Kültürlerarası Söylem: Yeniden Bağlamlaştırma ve Kültürel Filtreleme Kavramları Temelinde “Kadınlık”, “Bakirelik” Halleri”.
  International Multidisciplinary Women's Congress / International Multidisciplinary Women's Congress Book Of Abstracts
 • Nihal Yetkin.
  (2009) The Simpsons in the Turkish Subtitles: An Intercultural and Translational Perspective.
  The 11th Prague International Conference In Translation And Interpreting Studies:Translating Beyond East And West / Book Of Abstracts
 • Derya Duman.
  (2009) Medyada Doğru Türkçe Tartışmaları: Betimleyici-Kuralcı Yaklaşımlar Çerçevesinde bir Eleştiri.
  Kırıkkale Üniversitesi / 1. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni Bildirileri
  47-54, ISBN: 978-975-8626-03-8
 • Derya Duman.
  (2009) Public or Private? Representation of Career Women in Turkish Women's Magazines.
  International Multidisciplinary Women's Congress
 • Derya Duman.
  (2008) Artsüremli Bakış Açısından Eleştirel Söylem Çözümlemesi ve bir Uygulama: Annelik İmgesinin Kadın Dergilerinde Kurgulanması” 10-11 Mayıs 2007 .
  XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Mersin Üniversitesi / XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri
  207-215, ISBN: 978-975-6900-22-2
 • Derya Duman.
  (2008) Türk basın dilinde cinsiyetçilik: Üçüncü sayfa haberleri üzerine bir inceleme.
  8. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu
 • Neslihan Kansu Yetkiner , Nihal Yetkin.
  (2008) Çocuk Yazını Çevirilerinde Zamana Direniş: T. Fikret’in Şermin’inin Türkçe’deki Serüveni.
  8.Uluslararası Dil, Yazın Deyişbilim Sempozyumu / Book Of Abstracts
 • Nilgün Dungan.
  (2008) One Kara Kitap, Two Black Books:the (in)visibility of the translator.
  8th International Language, Literature And Stylistics Symposium / Book Of Abstracts
 • Tuba Çeliktaş , Derya Duman.
  (2007) On the Functions of Metaphor in Political Discourse: Rhetorical and Cognitive Aspects.
  Political Linguistics Conference
 • Nihal Yetkin.
  (2007) A logical perspective to prejudice and derogation in the Turkish Parliament (TBMM).
  Selçuk University,Fen-Edebiyat Fakültesi,&Mevlana Araştırma And Uygulama Merkezi / Uluslararası VII. Dil,Yazın,Deyişbilim Sempozyumu
  565-571, ISBN: 978-975-448-181-5 (I
 • Neslihan Kansu Yetkiner , Kamer Sertkan.
  (2007) Ideology, Lexical Manipulation and Translation: Pollyanna in Turkish.
  VIIth International Conference Of Language, Literature And Stylistics / Dil, Yazın Deyişbilim Bildirileri Kitabı
 • Nihal Yetkin.
  (2007) Rhetorical reflections of prejudice and derogation in the previous Turkish parliament.
  International Conference:Political Linguistics / Book Of Abstracts
 • Derya Duman.
  (2007) Gender Politics in Turkey and the Role of Women’s Magazines: A Critical Outlook to the Early Republican Era.
  Political Linguistics Conference
 • Asalet Erten , Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2006) Gözden Uzak Türkçe’den Irak: Opstap Opnieuw Programında Hollandaca’dan Türkçe’ye Çocuk Öykülerinin Çevirilerinde Kabuledilebilirlik Üzerine Erek Dil Odaklı Bir Yaklaşım”.
  Çeviribilimde Yeni Ufuklar
  187-204,
 • Neslihan Yetkiner.
  (2006) Many Faces of Facework in Conversational Humour: The Case of Euphemistic/Coping Humour among Turkish Women.
  ICTL 2006 / International Tukish Linguistics Conference/Book Of Abstracts
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2006) “Ayıp Sözlü Söylemde Örtük Dil”.
  Süleyman Demirel Üniversitesi / 6. UluslararasıDil, Yazın ,Deyişbilim Sempozyumu Kongre Bildirileri
 • Derya Duman.
  (2002) Türk Toplumunda Anne-Babaların Eğitim Seviyelerine Göre Ad Verme Davranışları.
  16. Dilbilim Kurultayı / 16. Dilbilim Kurultayı Bildirileri
 • Firdevs Karahan , Tuba Sarıbaş , Derya Duman.
  (2001) Dilden İdeolojiye: Popüler Bilimsel Makalelerin Eleştirel Söylem Çözümlemes.
  1. Deyişbilim Sempozyumu / 1. Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri.
 • Nihal Yetkin Karakoç .
  (2016) Çeviri ve Diplomasi.
  Çeviribilim Ajans Ve Yayıncılık , ISBN: 978-605-84993-9-3
  Author
 • Nihal Yetkin Karakoç .
  (2014) Postmodern İncelemeler: Süper İyi Günler'deki Christopher Boone Olayı-Sözcükler Dergisi (S.Ciocia'nın (2009) postmodern Investigations.. makalesinden alıntılarla çeviri).
  Yazın BasınYayın Matbaacılık Turizm Ltd.Şti. , ISBN: 1306-634X
  Interpreter
 • Robert S. Pindyck , Daniel L. Rubinfeld Ertuğrul Deliktaş , Metin Karadağ.
  (2013) Microeconomics/Mikroiktisat Kitabında Bölüm Çevirmeni.
  Palme Yayıncılık , ISBN: 978-605-355-214-7
  Author / Editor / Interpreter
 • Robert. S. Pindyck , Daniel.L. Rubinfeld Ertuğrul Deliktaş , Metin Karadağ.
  (2013) Mikroiktisat/ Microeconomics kitabında bölüm çevirmeni.
  Palme Yayıncılık , ISBN: 978-605-355-214-7
  Editor
 • Nihal Yetkin Sabri Gürses.
  (2012) Altyazı ne zaman Irkçı bir saldırı haline gelme riski taşır?(Guardian dergisi-M.Lawson'ın İng.makalesinin çevirisi).
  Interpreter
 • Neslihan Kansu-Yetkiner-çevirmen olarak , Hakan Yetkiner-çevirmen olarak E. Deliktaş , M. Karadağ , M. Güçlü.
  (2012) Principles of Economics/ Ekonominin İlkeleri, 9th Edition,.
  Palme Yayıncılık, “Long-run Growth/ Uzun Dönem Büyüme” (Chp. 32) Ve “Debates In Macroeconomics(Chp33 , ISBN: ISBN: 9786054414406
  Interpreter
 • Nihal Yetkin .
  (2012) Sahtekarlık olarak çeviri(J.Anderson'ın The double agent:aspects of literary translator affect as revealed in fictional work by translators-section 7(İng. makalenin 7.bölümünün çevirisi-Ç.N.basımda).
  Komşu Yayınları ,
  Interpreter
 • Nihal Yetkin - -.
  (2011) Nobel ödüllü birey ve uluslararası literatürün paradoksları (T.Parks'ın İng makalesinden çeviri).
  Interpreter
 • Nihal Yetkin Başak Ergil , Bülent Usta , Şeref Birsel , Oğuz Baykara.
  (2010) Çevirmenler, Gezginler ve okurlar üzerine (T.Steiner'in İng makalesinden alıntılarla çeviri, Ç.N. s.73.76).
  Komşu Yayınları , Vol. 11, ISBN: 1308 7959
  Interpreter
 • Neslihan Kansu Yetkiner .
  (2009) Çeviribilim Edimbilim İlişkisi Üzerine.
  Izmir Ekonomi Universitesi Yayinlari , ISBN: 9789758789
  Author
 • Derya Duman Derya Duman , N Kansu Yetkiner.
  (2009) Türk Basın Dilinde Cinsiyetçilik: Üçüncü Sayfa Haberleri Üzerine Bir İnceleme.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları ,
  Author / Editor
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Derya Duman.
  (2009) Yazın ve Deyişbilim Araştırmaları.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları. ,
  Editor
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Derya Duman.
  (2009) Çeviribilim, Dilbilim ve Dil Eğitimi Araştırmaları.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları , Vol. 1,
  Editor
 • Roberto Conlan.
  (2001) Zihnin Halleri.
  Phoenix Yayınları , ISBN: 97565651001
  Interpreter
 • Nihal Yetkin , Simten Coşar , Yeşim Boyacılar , Volkan Çıdam , Elif Gündoğdu - -.
  (1997) Dünya mültecilerinin durumu 1997-1998 (Açıklama: Kollektif çeviri kitap).
  Tarih Vakfı Yurt Yayınları , No. Yayınevi G, ISBN: 9789756964002
  Interpreter
 • Şeyda Erarslan , Mehmet Şahin , Gazihan Alankuş , Özge Altıntaş , Damla Kaleş.
  Virtual Worlds as a Contribution to Content and Variety in Interpreter Training: The Case of Turkey.
  María Dolores Rodríguez Melchor , Ildikó Horváth , Kate Ferguson.
  The Role of Technology in Conference Interpreter Training.
  (2020), Peter Lang, Ser. New Trends, ISBN: 978-1-78874-407-2
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Ilgın Aktener.
  Imagology in Rendering Çalıkuşu: A Micro-level Approach .
  161-171
  Dorota Osuchowska , Lucyna Harmon.
  Translation and Power.
  (2020), Peter Lang Publishing,
 • Mehmet Şahin , Derya Duman , Sabri Gürses , Damla Kaleş , David Woolls.
  Toward an Empirical Methodology for Identifying Plagiarism in Retranslation.
  166-191
  Özlem Berk Albachten , Şehnaz Tahir Gürçağlar.
  Perspectives on Retranslation.
  (2018), Taylor & Francis, ISBN: 978-1-138-57144-0
 • Derya Duman , Neslihan Kansu-Yetkiner.
  Pushing the Limits of Manipulation: A Case Study on the fabricated Noam Chomsky Interview.
  159-174
  S. Nalan Büyükkantarcıoğlu , Işıl Özyıldırım , Emine Yarar.
  45. yıl Yazıları.
  (2017), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, ISBN: 978-975-491-455-9
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  Örtüklük ve diplomasi metinleri çevirisi.
  387-395
  Nalan Büyükkantarcıoğlu , Işıl Özyıldırım , Emine Yarar .
  45.yıl Yazıları.
  (2017), Hacettepe Üni.Yayınları, ISBN: 978-975-491-455-9
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  FROM POLLYANNA TO GÜLENAY (SMILING MOON): A CROSS CULTURAL ADAPTATION AS REACTIVE RESISTANCE.
  Tzina Kalogirou.
  Mnemosyne for Children: Aspects of Time and Memory in Literature for Children and Young Adults.
  (2017), Cambridge Scholars Publishing, Forthcoming, Vol. In press,
 • Mehmet Şahin , Derya Duman.
  Bologna – Turkey. Issues in Curriculum, Compatibility, and the Direction of Mobility in Translation Studies.
  367-395
  Susanne Hagemann , Julia Neu , Stephan Walter.
  Translationslehre und Bologna-Prozess: Unterwegs zwischen Einheit und Vielfalt / Translation/Interpreting Teaching and the Bologna Process: Pathways between Unity and Diversity.
  (2017), Frank & Timme,
 • Nihal Yetkin Karakoç , Filiz Mergen.
  Bazı Zaman Yer ve Kiplik Belirteçlerinin Yerlerine göre Çevirisinin Karşılaştırmalı Analizi.
  No. 1, 207-214
  Neslihan Kansu Yetkiner , Mehmet Şahin.
  Dilbilim Çeviribilim Yazıları.
  (2017), Ana Yayıncılık, ISBN: 605-170-157-5
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Derya Duman.
  Çeviri Çalışmalarına Ekoeleştirel Bir Yaklaşım: Gözlemler ve Bir Model Önerisi.
  170-179
  Neslihan Kansu-Yetkiner , Mehmet Şahin.
  Dilbilim Çeviribilim Yazıları.
  (2017), Anı yayıncılık, ISBN: 978-605-170-157-8
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Lütfiye Oktar.
  Belirtikleştirme Üzerine.
  Nalan Büyükkantarcıoğlu , Işıl Özyıldırım , Emine Yarar.
  Ahmet Kocaman Armağan Kitabı.
  (2015), Hacettepe Üniversitesi Yayınları,
 • Derya Duman.
  Türkçede Kişi Adları: Yöntem Üzerine bir Deneme.
  Basımda .
  40. Yıl Yazıları.
  (2013),
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Lütfiye Oktar.
  Bütünce-Temelli Dilbilimsel Yaklaşımlardan Bütünce Temelli Çeviribilim Çalışmalarına.
  Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilmi 40. Yıl Kitabı.
  (2013), Hacettepe Üniversitesi Yayınları-,
 • Hamide Çakır , Neslihan Kansu-Yetkiner.
  Grammatical Metaphor and Translation: A Contrastive Study of Turkish and English Scientific Discourse..
  Evrim Doğan Adanur.
  IDEA: Studies In English pages:495-518, 2012.
  (2012), ISBN: ISBN-13: 978-1443829
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Lütfiye Oktar.
  Hayri Potur vs. Harry Potter: A Paratextual Analysis of Glocalization in Turkish..
  13-27
  A. Gil-Bardaji , P. Orero , S. Rovira-Esteva..
  Translation Peripheries Paratextual Elements in Translation..
  (2012), Peter Lang,, ISBN: ISBN: 978-3-03-43103
 • Nilgün Dungan.
  Translation Competence and the Practices of Translation Quality Assessment in Turkey.
  Dina Tsagari , Roelof Van Demteer.
  Assessment Issues in Language Translation and Interpreting.
  (2012), Peter Lang International Academic Publishers, ISBN: in print
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  Bologna Süreci Deneyimi ve Çeviri Eğitimi: Fırsatlar, Sorunlar..
  AB Bakanlığı / Çeviri Platformu.
  (2012), AB Bakanlığı,
 • Nihal Yetkin.
  Ardıl Çeviri Odaklı Simülasyon Dersleri.
  No. 08, 56-62
  Sabri Gürses.
  Çeviribilim: Çeviri ve Çeviri İncelemeleri Dergisi.
  (2012), Doğu Kitabevi, ISBN: 2146-0582
 • Hamide Çakır , Neslihan Kansu-Yetkiner.
  Grammatical Metaphor and Translation: A Contrastive Study of Turkish and English Scientific Discourse.
  495-518
  Evrim Doğan Adanur.
  IDEA: Studies in English.
  (2012), Cambridge Scholars Publishing, ISBN: ISBN-13: 978-1443829
 • Nilgün Dungan.
  Evaluating the Quality of Trainee Translations: Toil and Trouble.
  106-123
  Thanomnuan O'Charoen , Tongtip Poonlarp.
  Translation and Interpretation in a Multilingual Context.
  (2011), Chulalongkorn University Printing House, ISBN: 978-616-551-371-5
 • Neslihan Kansu Yetkiner.
  Manipulation of Gendered Discourse in Translation: The Case of Pollyanna in Turkish.
  No. 42, 421-434
  Hasuria Che Omar , Haslina Haroon , Aniswal Abd. Ghani.
  The Sustainability of the Translation Field.
  (2009), Malaysian Translator’s Association, ISBN: 983421796X
 • Derya Duman .
  Toplumsal Değişim ve Söylem: Kadın Dergileri Örneği .
  98-120
  Nalan Büyükkantarcıoğlu , Emine Yarar .
  35. Yıl Yazıları.
  (2009), MULTILINGUAL YABANCI DİL YAYINLARI, ISBN: 9756008478
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  .
  613-621
  Ayşen Cem Değer.
  Advances in Turkish Linguistics, ..
  (2004), Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları,
 • Neslihan Kansu Yetkiner , Ilgın Aktener.
  Imagology in Rendering Çalıkuşu: A Micro-level Approach .
  161-171
  Dorota Osuchowska , Lucyna Harmon.
  Translation and Power.
  (), Peter Lang Publishing,

SOCIAL MEDIANEWS |ALL NEWS

Izmir University of Economics
is an establishment of
izto logo
Izmir Chamber of Commerce Health and Education Foundation.
ieu logo

Sakarya Street No:156
35330 Balçova - İzmir / Turkey

kampus izmir

Follow Us

İEU © All rights reserved.