FACULTY OF ARTS AND SCIENCES

Department of English Translation and Interpreting

Workflow Table

 

BÖLÜM BAŞKANI

Prof. Dr. Neslihan Kansu Yetkiner

BÖLÜM KURULU

Prof. Dr.  Neslihan Kansu Yetkiner

Doç. Dr. Nihal Yetkin Karakoç

Dr. Öğr. Üyesi Derya Duman

Dr. Öğr. Üyesi Ilgın Aktener

Öğr. Gör. Nilgün Dungan

Ar. Gör. Nazlıgül Bozok

Ar. Gör. Aysu Uslu

Ar. Gör. Damla Kaleş

                                                    BÖLÜM AKADEMİK KURULU

Prof. Dr.  Neslihan Kansu Yetkiner

Doç. Dr. Nihal Yetkin Karakoç

Dr. Öğr. Üyesi Derya Duman

Ar. Gör. Damla Kaleş

FEDEK Eşgüdüm Komisyonu

Prof. Dr. Neslihan Kansu Yetkiner

(Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Nihal Yetkin Karakoç

Dr. Öğr. Üyesi Derya Duman

Dr. Öğr. Üyesi Ilgın Aktener

Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Komisyonu

Prof. Dr. Neslihan Kansu Yetkiner

(Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Nihal Yetkin Karakoç

Dr. Öğr. Üyesi Derya Duman

Dr. Öğr. Üyesi Ilgın Aktener

Ar. Gör. Nazlıgül Bozok

Ar. Gör. Aysu Uslu

Ar. Gör. Damla Kaleş

Erasmus Değişim Programları Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ilgın Aktener

Ar. Gör. Nazlıgül Bozok

Dış Paydaşlarla İlişkilerden Sorumlu Komisyon

Prof. Dr.  Neslihan Kansu Yetkiner

Ar. Gör. Damla Kaleş

Ar. Gör. Aysu Uslu

 

Akreditasyon, Stratejik Plan ve Kalite Yönetim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Derya Duman

Dr. Öğr. Üyesi Ilgın Aktener

Ar. Gör. Damla Kaleş

Bölüm Tanıtım ve Oryantasyon Düzenleme Komisyonu

Doç. Dr. Nihal Yetkin Karakoç

Ar. Gör. Nazlıgül Bozok

Lisans Ders Programı Hazırlama, Ders Katalog, Müfredat ve Ders Bilgi Paketi Güncelleme Komisyonu

Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Doç. Dr. Nihal Yetkin Karakoç (Başkan-Fakülte BEK temsilcisi)

Prof. Dr.  Neslihan Kansu Yetkiner

Dr. Öğr. Üyesi Derya Duman

Dr. Öğr. Üyesi Ilgın Aktener

Öğr. Gör. Nilgün Dungan

Akademik ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu

Prof. Dr.  Neslihan Kansu Yetkiner

Dr. Öğr. Üyesi Ilgın Aktener

Ar. Gör. Nazlıgül Bozok

Ar. Gör. Aysu Uslu 

Teknolojik Altyapı, Uzaktan ve Dijital Eğitim Sorumlusu

Ar. Gör. Damla Kaleş

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Derya Duman (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ilgın Aktener

Öğr. Gör. Nilgün Dungan

Lisans İntibak Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Derya Duman

Ar. Gör. Nazlıgül Bozok

Sosyal Sorumluluk, Proje ve AR-GE Komisyonu

Prof. Dr.  Neslihan Kansu Yetkiner

Dr. Öğr. Üyesi Ilgın Aktener

Ar. Gör. Damla Kaleş

 

Anket Hazırlama, Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr.  Neslihan Kansu Yetkiner

Ar. Gör. Damla Kaleş

Ar. Gör. Nazlıgül Bozok

Ar. Gör. Aysu Uslu

Kariyer Danışmanlığı, Programa Devam Eden ve Mezun Öğrencilerle İletişim Komisyonu

Prof. Dr.  Neslihan Kansu Yetkiner

Doç. Dr. Nihal Yetkin Karakoç

Ar. Gör. Nazlıgül Bozok

Engelli Öğrencilerden Sorumlu Komisyon

Prof. Dr.  Neslihan Kansu Yetkiner

Ar. Gör. Aysu Uslu

Belge ve Evrak Tercüme Komisyonu

Ar. Gör. Nazlıgül Bozok

Ar. Gör. Aysu Uslu

Danışman: Öğr. Gör. Nilgün Dungan

Bölüm Web Sitesi Tasarlama ve Güncelleme Komisyonu

Ar. Gör. Damla Kaleş

Ar. Gör. Nazlıgül Bozok

Ar. Gör. Aysu Uslu

Yandal ve Çift Anadal Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Nihal Yetkin Karakoç

Ar. Gör. Nazlıgül Bozok

 

 

Lisans Programları Sınıf Danışmanlıkları

1. Sınıflar:

Doç. Dr. Nihal Yetkin Karakoç

2. Sınıflar:

Dr. Öğr. Üyesi Ilgın Aktener

3. Sınıflar:

Prof. Dr.  Neslihan Kansu Yetkiner

4. Sınıflar:

Dr. Öğr. Üyesi Derya Duman

*Öğrenci Üye, ilgili komisyon tarafından her yıl yeniden seçilir.

** Dış Paydaş Üye, ilgili komisyon tarafından her yıl yeniden seçilir. Öğrenci ve dış paydaş üyeler 2020- 2021 Akademik Yılı, Güz dönemi başında seçilecektir. Güncel tablo kurum ziyareti sırasında sunulacaktır.

 

SOCIAL MEDIA

NEWS |ALL NEWS

Izmir University of Economics
is an establishment of
izto logo
Izmir Chamber of Commerce Health and Education Foundation.
ieu logo

Sakarya Street No:156
35330 Balçova - İzmir / Turkey

kampus izmir

Follow Us

İEU © All rights reserved.