ETI 421 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplum Çevirmenliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ETI 421
Güz/Bahar
3
0
3
8

Ön Koşul(lar)
  ETI 307 İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Toplum çevirmenliği, içinde yaşadığı toplumun dilini bilmeyen bir bireyin kamu hizmetlerine erişmesini sağlayan sözlü çeviri şeklidir. Bu ders ile öğrencilerin toplum çevirmeninin rolünü anlaması, toplum çevirmenliği için gereken hazırlığı nasıl yapması gerektiğini öğrenmesi ve farklı diller arasında basit günlük mesajları aktarma becerisini kazanması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Toplum çevirmeninin rolünü açıklayabilecektir.
  • Toplum çevirmenliğinin etik ilkelerini tanımlayabilecektir.
  • Toplum çevirmenliği için gerekli terminoloji hazırlığını yapabilecektir.
  • Kaynak dilde verilen mesajı hedef dile anlaşılabilir bir şekilde aktarabilecektir.
  • Gerektiğinde yazılı metinden sözlü çeviri yaparak toplum çevirmenliği işini nasıl desteklemesi gerektiğini anlayabilecektir.
  • Toplum çevirmeninin çalışması gereken farklı ortamlara aşinalık kazanabilecektir.
Tanımı Öğrenciler ilk haftalarda toplum çevirisinin gerekli olduğu ortamlar, kültürel farklar ve aksan gibi önceden dikkate alınması gereken meseleler ile iş adabı ve ahlakı gibi konularda bilgi edineceklerdir. Toplum çevirmenliği görevi sırasında hatırlamaya yardımcı olarak kullanılan not tutma tekniğini geliştirmek, kendilerine uygun bir teknik oluşturmak için alıştırmalar yapacaklardır. Bir görev öncesi terminoloji hazırlığı yapma alıştırması yapacaklardır. Ayrıca toplum çevirmenliği görevi sırasında sözlü olarak çevrilmesi gereken formları ve belgeleri çevirme becerisi kazanmak için yazılı metinden sözlü çeviri alıştırmaları yapacaklardır. Doktor randevusu, okulveli görüşmesi, adli işlemler gibi muhtelif senaryolar üzerinden sözlü çeviri çalışması yapılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse genel bir giriş, ders izlencesinin okunması; temel kavramlar; toplum çevirmneliği nedir konferenas ve toplum çevirmneliği arasındaki temel farklar
2 Toplum ve kamu hizmeti çevirmenliği kavramları; toplum çevirmeni yeterlikleri; toplum çevirmeninin görev ve sorumlulukları Öğrenci tarafından ilgili metinlerin taranması
3 Meslek etiği; mesleki ilkeler; toplum çevirmenlerinin karşılaştıkları güçlükler Öğrenci tarafından ilgili metinlerin taranması
4 Toplum çevirmenliğinde çeviri türleri; diyalog ve eşlik çevirisi becerilerinin geliştirilmesi Öğrenci tarafından ilgili metinlerin taranması
5 Sağlık hizmetleri bağlamında toplum çevirmenliği I Öğrenci tarafından ilgili metinlerin taranması
6 Sağlık hizmetleri bağlamında toplum çevirmenliği II Öğrenci tarafından ilgili metinlerin taranması
7 Ara sınav Öğrenci tarafından ilgili metinlerin taranması
8 Hukuk hizmetleri bağlamında toplum çevirmenliği I Öğrenci tarafından ilgili metinlerin taranması
9 Hukuk hizmetleri bağlamında toplum çevirmenliği II Öğrenci tarafından ilgili metinlerin taranması
10 Eğitim ve sosyal hizmetler bağlamında toplum çevirmenliği Öğrenci tarafından ilgili metinlerin taranması
11 Çatışma bölgelerinde toplum çevirmenliği Öğrenci tarafından ilgili metinlerin taranması
12 Emek ve Dayanışma Günü (Telafi dersi: 21 Mayıs, 2019) Öğrenci tarafından ilgili metinlerin taranması
13 Afet ve acil durumlarda toplum çevirmenliği Öğrenci tarafından ilgili metinlerin taranması
14 Dersin gözden geçirilmesi
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Corsellis, A. (2008). Public Service Interpreting, The first steps. 

Hale, S. (2007). Community interpreting. 

Tipton, R., O. Furmanek (2016). Dialogue Interpreting: A guide to interpreting in public services and the community.

Valero Garces, C., A. Martin (2008). Crossing Borders in Community Interpreting Definitions and Dilemmas.

**National Standard Guide for Community Interpreting Services, Canada

Diğer Kaynaklar Sözlükler, referans siteler vs. dahil olmak üzere muhtelif çevrim içi kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
32
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
17
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
220

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mütercim Tercümanlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mütercim Tercümanlık alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, X
3 Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel, sözcüksel ve anlamsal yapılarını anlayabilmek ve kullanabilmek, X
4 Dilin toplumsal, coğrafi, tarihsel, biçemsel değişkelerinin işlevlerini ve anlamlarını tanımlayabilmek X
5 Kaynak ve erek dildeki farklı türdeki metinlerin küçük ve büyük ölçekli yapılarını, bağlaşıklığını, bağdaşıklığını, sosyal ve kültürel işlevlerini anlayabilmek, çözümleyebilmek ve bu tür metinleri üretebilmek X
6 Farklı uzmanlık alanlarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgi ve becerisini çeviri edimine aktarabilmek X
7 Kaynak dildeki metinleri anlayabilmek ve bu metinlerin anlamları ve işlevleriyle uyuşan kesit dili kullanarak erek dile aktarabilmek X
8 Çevirinin tüm süreçlerinde çeviri bellekleri, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, internet, terminoloji veri tabanı gibi mevcut teknolojileri etkin bir biçimde kullanabilmek ve bu alandaki gelişmeleri izleyebilmek X
9 Çevirmenin toplumsal rolüne yönelik bilgi ve becerilerini kullanabilmek; iş hayatının gereksinimlerini ve iş profillerini izleyebilme bilgi ve becerisini kullanabilmek X
10 Çeviriye ilişkin aşamaları ve stratejilerini tanımlayabilmek, çeviri sürecinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilmek ve bunların çözümlerine ilişkin yöntemler geliştirebilmek X
11 Çeviri sürecinde kararlar alabilmek, eleştiri yapabilmek ve yaratıcılık gösterebilmek X
12 Çeviri sürecinde gerekli kaynaklara erişebilmek ve kaynakları etkin bir şekilde çeviri sürecine dahil edebilmek X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
14 Hayat boyu öğrenme becerisi kazandırmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest