FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

TÜM HABERLER


Valencia Üniversitesinden Prof. Dr. José Santaemilia, webinarlar dizisi kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümünün konuğu oldu.

Valencia Üniversitesinden Prof. Dr. José Santaemilia, webinarlar dizisi kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümünün konuğu oldu.

“Translation and Taboo” başlıklı panel, Valencia Üniversitesinden Prof. Dr. José Santaemilia’nın, İEÜ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Neslihan Kansu-Yetkiner’in ve bölümümüzden Dr. Öğretim Üyesi Ilgın Aktener’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

"Doing Research into Translation and Obscenity: Rewriting Identities, Desires and Behaviours" adlı ilk sunumuyla çeviride sansür, tabu ve söylem konularına değinen Prof. Dr. Santaemilia, ilk oturumda yaptığı konuşmasında dünyadan çeşitli örnekler vererek dil olgusunun anlayışımızı şekillendirdiğine vurgu yaptı.

Panelin ikinci oturumunda ise “Translation and Obscenity: The Case of 'The Painted Bird' in Turkish" başlığı altında katılımcılarla buluşan Prof. Dr. Yetkiner ve Dr. Aktener, Jerzy Kosiński'nin 1965 yılında kaleme aldığı The Painted Bird adlı eserinin Türkçe çevirileri üzerinden çeviri ve tabu konusunu ele aldı. Örtmece sürecinin Betimleyici-Açıklayıcı bir yaklaşımla tartışıldığı sunumda çevirmen tercihlerinin sosyo-politik ve kültürel faktörlerden etkilendiği ortaya konuldu.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği panelin ardından konuşmacılar, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

 

‘Modernist roman’ projesine TÜBİTAK desteği

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neslihan Kansu Yetkiner ve Dr. Öğretim Üyesi Ilgın Aktener’in, dünyaca ünlü 13 modernist romanın Türk toplumuna nasıl sunulduğuyla ilgili araştırma projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edildi. TÜBİTAK’ın bu yıl Türkiye genelinde incelediği toplam bin 740 projeden 213’ünü destekleme kararı aldığını, bu projelerden birinin de kendilerine ait olduğunu belirten Prof. Dr. Kansu Yetkiner, “Projemiz kapsamında, kaynak kültüründe tartışmalı, sansasyonel 13 modernist romanın toplam 55 farklı çevirisini, yanmetinler temelinde inceleyeceğiz. Kitapların birebir çevirisini yapmayıp önsözlerinde, sonsözlerinde, çevirmenin veya yayınevinin notu bölümünde, yazar bilgisi kısmında, ön ve arka kapaklarında yer alan tüm metinleri ve görselleri, özetle tüm yanmetinleri inceleyerek bu eserlerin farklı söylemlerle topluma nasıl arz edildiğini saptayacağız” dedi.

İEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Prof. Dr. Neslihan Kansu Yetkiner ve Dr. Öğretim Üyesi Ilgın Aktener’in, zorlu pandemi koşullarına rağmen yoğun bir çalışma sonucunda hazırladığı proje, iki yıl içinde tamamlanacak. Projenin yürütücülüğünü Prof. Dr. Yetkiner üstlenirken, araştırmacı görevini de Dr. Aktener yapacak. Proje kapsamında; Erskine Caldwell’in “Tütün Yolu”, “Tanrıya Adanan Toprak” ve “Belalı Yer”, Theodore Dreiser’in “Kız Kardeşim Carrie” ve “İnsanlık Suçu”, William Faulkner’ın “Kutsal Sığınak”, Aldous Huxley’nin “Ses Sese Karşı” ve “Cesur Yeni Dünya”, H. Lawrence’ın “Gökkuşağı” ile “Lady Chatterley’in Aşığı”, Henry Miller’ın “Yengeç Dönencesi” ve “Oğlak Dönencesi”, Vladimir Nabokov’un “Lolita” isimli eserleri incelenecek.

DETAYLI İNCELEME

Projeye ilişkin detayları paylaşan Prof. Dr. Kansu Yetkiner, “Proje kapsamında yapacağımız çalışma, kitapların birebir Türkçeye çevrilmesi değil. Biz, mevcut 13 kitabın piyasadaki 55 farklı çevirisinde, bir eseri topluma sunmada gerçek dünya ile kurgu eser arasında eşik görevi gören yanmetinleri inceleyeceğiz. Bu kitapların okuyucuya nasıl sunulduğuna odaklanacağız. Kitapların önsözlerine, ön ve arka kapaklarına, yazarla ilgili oluşturulan söylemlere ve görsellere odaklanacağız. Yanmetinler dönemsel döngüleri, politik, sosyo-kültürel dinamikleri açıkça ortaya koyan yazarın, çevirmenin ve yayınevi sahibinin doğrudan sesi olan mecralar. Her yeni çeviriyle, kitapların basım amaçları doğrultusunda yanmetinler farklılık gösterebiliyor. Projemiz, çeviri meselesini, salt çeviri metnin kendisinin incelenmesinden öteye götürerek, çeviribilimin konu alanını genişletmesi, hem dilsel hem de görsel açıdan sistematik ve başka eserlere uygulanabilir bir yanmetin çözümleme araştırma deseni oluşturması açısından önemli” dedi.

VERİ TABANI OLUŞTURULACAK

Prof. Dr. Kansu Yetkiner, sözlerini şöyle sürdürdü: “Projemiz, son yıllarda dünyada ve Türkiye'de çeviri araştırmaları alanında oldukça önem kazanan, farklı projelere konu olan iki kuramsal ve yöntemsel inceleme odağını (yanmetinler ve yeniden çeviri) bir araya getiriyor. Geniş kapsamı ve konuya dilbilimsel bir çözümleme yöntemiyle yaklaşılması, proje önerisini hem Türkiye hem de uluslararası çalışmalar açısından değerli kılıyor. Projenin bütçe aşamasından sonra, erken cumhuriyet döneminden günümüze dek basılmış olan kitaplar, sahaflardan toplanarak veri tabanı oluşturulacak ve dönemlere ayrılarak çalışma düzenine geçilecek.”

Üç yabancı dille dünya vatandaşlığına

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, öğrencilerine 3 yabancı dil öğreterek, İzmir’den dünyaya açılmalarını sağlıyor. Yenilikçi bir vizyonla, donanımlı gençler yetiştirmek amacıyla bu yıl uygulamaya alınan müfredat doğrultusunda öğrenciler İngilizce’nin yanı sıra 4 yıl boyunca Fransızca ya da İtalyanca’dan birini seçebilecek. Öğrenciler, üçüncü sınıftan itibaren de İspanyolca, Almanca, Rusça, Japonca veya Çince öğrenecek. Böylece, İzmir Ekonomili çevirmenler, İngilizcenin yanında ikinci bir yabancı dili çeviri yapabilecek, 3. Bir yabancı dili de etkin bir şekilde kullanabilecek düzeyde öğrenerek mezun olacak.

İEÜ Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neslihan Kansu Yetkiner, bu yıl uygulamaya alacakları müfredatla öğrencilerin İngilizce dışında 2 farklı yabancı dili daha etkin bir şekilde öğreneceklerine dikkat çekti.

İngilizce’nin yanında iki yabancı dil daha

Prof. Dr. Yetkiner, “Öğrencilerimiz, dört yıllık programımız ilk iki yılında, dil becerilerinin pekiştirilmesi eğitimini almakta, İngilizce ve Türkçe dil yapılarının ve kültürel farklılıkların karşılaştırılması ve çeviri edimine yönelik ilkelerini öğrenmekteler. Son iki yılda ise daha çok uygulamaya dayalı yazılı ve sözlü çeviri eğitimine odaklanmaktayız. Güncellenen müfredatımıza göre, öğrencilerimiz 4 yıl boyunca zorunlu, yoğunlaştırılmış özel bir müfredata sahip Fransızca veya İtalyanca dersleri alacak. Çeviri derslerimizle bu iki dil arasından seçtikleri dilden Türkçeye çeviri yapabilecek düzeye ulaşmalarını hedeflemekteyiz” dedi.

Öğrencilerin eğitimlerinin sonunda “çeviri yapabilir” belgesini aldıklarını belirten Prof. Dr. Yetkiner, bu belgenin yanı sıra öğrencilerin yoğunlaştıkları dilde uluslararası sertifika sınavlarına da yönlendirdiklerini vurguladı. Prof. Dr. Yetkiner, bölüm öğrencilerine özel bir müfredatla verilen dört yıllık ikinci yabancı dil eğitiminin yanında üçüncü sınıftan itibaren iki yıl boyunca İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nun İspanyolca, Almanca, Rusça, Japonca ve Çince derslerinden birisinin de verileceğini söyledi.

Prof. Dr. Yetkiner, öğrencilerin üçüncü yabancı dilde de dilbilgisi, yazma, okuma, dinleme/anlama ve konuşma bilgisine sahip olacaklarını bildirdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’nün Türkiye’nin en çok tercih edilen bölümleri arasında ön sıralarda yer aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Yetkiner, “Bölümümüz 2004 – 2005 akademik yılında eğitime başlamıştır. Bilimsel yöntemlerin ve yaklaşımların ışığında hukuk, ekonomi, tıp, yazın, sosyal bilimler ve fen bilimleri, siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler, medya ve iletişim gibi çeşitli konulara ilişkin olarak alan bilgisi ve terminolojiyle tanışık, dil farkındalığına sahip yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştiriyoruz. Bölümümüz çeviri alanında gerçekleştirilen bütün yarışmalarda ilk sıralarda yer alıyor. Bugüne kadar Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Genç Çevirmenler Yarışması’nda uzun yıllardır birincilik ve ikinciliği kimseye kaptırmadık” şeklinde konuştu.

Tawada, kitabı “Bir Kutup Ayısının Anıları”’nı anlattı

Japon asıllı Alman Yazar Yoko Tawada, İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’nün konuğu oldu. İEÜ Konferans Salonu’nda, İEÜ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ve Goethe-Institut Izmir işbirliği ile gerçekleşen “Yoko Tawada Türkçe çevirisiyle Almanca okuyor” başlıklı etkinlikte, ödüllü yazar Yoko Tawada ve yazarın Bir Kutup Ayısının Anıları (Etüden im Schnee) adlı eserinin okunması ve incelenmesi üzerine odaklanıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan İEÜ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neslihan Yetkiner, yazarın “Bir Kutup Ayısının Anıları” başlıklı eseri ve Türkçe çevirisi hakkında bilgi verdi. Etkinlikte, Yoko Tawada, Bir Kutup Ayısının Anıları adlı kitabından Almanca ve Japonca dillerinde bölümler okuduktan sonra kitabın Türkçe çevirmeni Zehra Kurttekin aynı bölümlerin Türkçe çevirisini katılımcılara sundu.

Okuma sonrasında Prof. Dr. Neslihan Kansu-Yetkiner’in moderatörlüğünde soru-cevap oturumu yapıldı. İEÜ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’nde “Edebiyatta Temel Kavramlar” dersi alan öğrenciler, dersin okuma ödevlerinden birisi olan Bir Kutup Ayısının Anıları kitabına ilişkin soruları yazara sorma fırsatı buldu. Farklı üniversitelerden akademisyen ve öğrencilerin de katıldığı etkinlikte okurlar, yazar Yoko Tawada ve çevirmeni Zehra Kurttekin ile sohbet edip kitaplarını imzalatma fırsatı elde etti. Prof. Dr. Yetkiner, yazar, çevirmen ve okurları farklı etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini belirterek, “Yoko Tawada’nın Bir Kutup Ayısının Anıları kitabı, yenilikçi ve sade dili, türcülüğe zemin tanımayan üslubu ve Avrupa tarihine ait belli kesitleri alışılmadık bir mizah ve keskin bir bakış açısıyla arka plana yerleştiriyor. Kitap, son yılların en özgün eserlerinden biri olarak anılmaktadır” dedi.

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.