Bizi takip edin
|
EN

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

1 Mütercim Tercümanlık alanında ileri düzeyde kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgiler edinir,

2 Mütercim Tercümanlık alanında edindiği kavram ve fikirleri bireysel veya ekip çalışması halinde bilimsel yöntemlerle inceler, araştırır, verileri yorumlar,

3 Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel ve anlamsal yapılarını anlar ve kullanır,

4 Kaynak ve erek dile ilişkin çeşitli toplumsal, kültürel ve tarihsel yaklaşımlar hakkında bilgi edinir ve bu bilgileri metin çözümlemede ve metin üretiminde kullanır,

5 Kaynak dildeki yazılı ve sözlü metinleri anlar, yorumlar ve bu metinleri erek dile anlamları ve işlevleriyle örtüşen bir dil kullanarak aktarır,

6 Edindiği kuramsal bilgi ve yetkinlikler ışığında çeviri sürecindeki aşamaları, stratejileri ve sorunları tanımlayarak yaratıcı çeviriler yapar ve çeviri metinleri eleştirir,

7 Farklı uzmanlık alanlarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgileri ve araştırma yapma becerisini çeviri edimine aktarır,

8 Çevirinin tüm süreçlerinde bilgisayar destekli çeviri araçlarını ve otomatik çeviriyi etkin bir biçimde kullanır ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamaya yönelik gelişmeleri izler,

9 Çevirmenin toplumsal rolü, iş profili, mesleki etik değerleri konusunda farkındalık kazanır ve bireysel veya ekip halinde çalışmada iş yükü yönetimi becerisini edinir,

10 Çeviri sürecinin tüm aşamalarında kaliteyi artırmak üzere gerekli kaynaklara erişir ve bunları kullanarak erek metni kalite hedefleri doğrultusunda kontrol eder,

11 Türkçe ve İngilizcede sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar, ikinci bir yabancı dili iyi düzeyde, üçüncü bir yabancı dili orta düzeyde kullanır,

12 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

 

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.