Bizi takip edin
|
EN

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Bölüm Hakkında

İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü eğitim ve öğretime 2004-2005 akademik yılında başlamıştır.

Bölümümüzün kuruluş amacı modern eğitim teknikleriyle bilimsel yöntemlerin ve yaklaşımların ışığında hukuk, ekonomi, yazın, sosyal bilimler ve fen bilimleri, siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler, medya ve iletişim gibi çeşitli konulara ilişkin olarak alan bilgisi ve terminolojiyle tanışık, dil farkındalığına sahip yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirmektir.

Programımız çeşitli akademik yayın ve projelerle mütercim ve tercümanlık alanına hâkim uzman bir kadro denetiminde kuramsal bilgi ve uygulamalar eşliğinde piyasanın taleplerine yanıt verecek düzeyde donanımlı yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirecek biçimde düzenlenmiştir.

Dört yıllık programımız ilk iki yılında, dil becerilerinin pekiştirilmesi, İngilizce ve Türkçe dil yapılarının ve kültürel farklılıkların karşılaştırılması ve çeviri edimine yönelik ilkelerin değerlendirilmesi üzerine yapılanmaktadır. Son iki yılda ise daha çok uygulamaya dayalı yazılı ve sözlü çeviri eğitimine odaklanılmakta; yerelleştirme alt yazı çevirisi, simultane çeviri, ardıl çeviri, toplum çevirmenliği, konferans çevirmenliği gibi alana özgü dersler verilmektedir. Öğrencilerimiz üçüncü sınıfın sonunda dört haftalık bir staj yapmakla yükümlüdür.

Programımızın dil çifti olan İngilizce ve Türkçenin yanı sıra, güncellenen müfredatımıza göre öğrenciler 4 yıl boyunca zorunlu, yoğunlaştırılmış özel bir müfredata sahip Fransızca veya İtalyanca dersleri alacaklardır. Öğrencilerin, son sınıfta iki dönem aldıkları çeviri dersleriyle bu iki dil arasından seçtikleri dilden Türkçeye çeviri yapabilecek düzeye ulaşmaları hedeflenmektedir. Dört yılın sonunda öğrenciler yoğunlaştıkları dilde uluslararası sertifika sınavlarına girmeye yönlendirilmektedir. Buna ek olarak, Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencileri üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun sunduğu dersler arasından seçtikleri üçüncü bir yabancı dil (İspanyolca, Almanca, Rusça, Japonca ve Çince) kapsamında dilbilgisi, yazma, okuma, dinleme/anlama ve konuşma edinçlerine yoğunlaşmaktadır.

Dört yıllık program süresince piyasanın dinamiklerini de göz önünde bulundurarak disiplinler arası bir yaklaşımla verdiğimiz eğitim, mezunlarımıza ulusal ve uluslararası boyutta çok çeşitli iş olanakları sağlamaktadır. Mezunlarımızın çalıştığı kurum ve kuruluşlar arasında TRT, özel televizyonlar, gazete büro ve ajansları, belediyeler, ticaret odaları, Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, DPT, MİT, bankalar yer almaktadır. Mezunlarımız ayrıca yayınevlerinde editörlük, yerelleştirme projelerinde çevirmenlik ve proje yöneticiliği, çeviri bürosu yöneticiliği, yabancı dil öğretmenliği gibi farklı pozisyonlarda görev yapmaktadır. Son olarak, çoğu mezunumuz çeviribilim ve ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalarına devam etmektedir.

Kendi işlerini kuran, ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde uluslararası piyasalarda istihdam edilen, saygın üniversitelerde akademik kariyerlerine devam eden, evrensel değerlere duyarlı, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, piyasada rekabet gücü yüksek, çok dilli mezunlarımız gurur kaynağımızdır.

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Nihal YETKİN KARAKOÇ

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.