Bölüm Hakkında

İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü, 2004-2005 Akademik yılında eğitim ve öğretim vermeye başlamıştır.

Bölümümüzün kuruluş amacı, modern eğitim teknikleriyle, bilimsel yöntemlerin ve yaklaşımların ışığında hukuk, ekonomi, yazın, sosyal ve fen bilimleri, siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler, medya ve iletişim gibi çeşitli konulara ilişkin olarak alan bilgisi ve terminolojiyle tanışık, dil farkındalığına sahip yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirmektir.

Programımız, kuramsal bilgi ve uygulamalarla piyasanın taleplerine yanıt verecek düzeyde donanımlı, yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirecek biçimde düzenlenmiştir. Disiplinler arası bir yaklaşımla, farklı konu alanlarına yönelik olarak açılan her çeviri dersi için öğrenciler, bilgi ve altyapı açısından çeviri edimine katkı sağlayacak şekilde konu alanına ilişkin destek derslerini Genel Eğitim Dersi (GED) adı altında alabilmektedir.

Öğrencilerimiz, programımızın dil çifti olan İngilizce ve Türkçe`nin yanı sıra, iki yıl boyunca Üniversitemiz bünyesinde verilen Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Japonca, Yunanca ve Portekizce gibi geniş bir yelpaze içindeki ikinci dillerden birini seçmeye yönlendirilmektedir.

Dört yıllık programımız ilk iki yılında, dil becerilerinin pekiştirilmesi, İngilizce ve Türkçe dil yapılarının ve kültürel farklılıkların karşılaştırılması ve çeviri edimine yönelik prensiplerin değerlendirilmesi üzerine yapılanmaktadır. Son iki yılda ise daha çok uygulamaya dayalı yazılı ve sözlü çeviri eğitimine odaklanmaktadır. Öğrencilerimizin üçüncü sınıfın sonunda dört haftalık bir staj yapmakla yükümlüdür.

Dört yıllık eğitim süresince piyasanın beklentileri de göz önüne alınarak disiplinler arası bir yaklaşımla verilen eğitim, mezunlarımıza T.R.T. ve Anadolu Ajansları, özel T.V.’ler ve gazete büro ve ajansları, Dışişleri Bakanlığı ve   Dış ticaret Müsteşarlığı, D.P.T. Mit, bankaların kambiyo bölümleri gibi kuruluşlarda çevirmenlik, yayınevleri editörlükleri, özel veya yayınevlerine bağlı olarak kitap-belge çevirmenliği gibi ulusal ve uluslararası boyutta çok çeşitli iş olanakları sağlamaktadır.

                                                                                                                 Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı
                                                                                                                Prof. Dr. Neslihan KANSU-YETKİNER