FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

SOSYAL MEDYA

Akademik Yayınlar

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası

 • Neslihan Kansu-Yetkiner and Mehmet Şahin.
  (2022) Intermodal and Intermedial Translation of Songs in Stage and Film Musicals: Application of an Integrated Approach in Turkish Context..
  Litera , Vol. 32, No. 1, 341-378,
 • Ilgın Aktener.
  (2022) Exploring the Turkish Translations of Sylvia Plath’s Lady Lazarus from the Perspective of Deconstruction and Hermeneutics.
  Litera ,
 • Ilgın Aktener and Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2022) Sir Wyndham Henry Deedes: A Portrait of the Translator as a Cultural Ambassador.
  Folia Linguistica Et Litteraria: Journal For Language And Literary Studies, (Forthcoming) ,
 • Nihal Yetkin-Karakoç.
  (2021) Accidental humor in consecutive interpreting: accidentally useful food for thought.
  Litera , Vol. 31, No. 2, 783-810,
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2021) A Critical Discourse Analysis Approach to Othering: Depiction of the Syrian Refugee Experience in Turkish Children’s Literature.
  [SIC] – A Journal Of Literature, Culture And Literary Translation , Vol. 1, No. 23, ISBN: 1847-7755
 • Nihal Yetkin-Karakoç and Filiz Mergen.
  (2021) Analyzing the Translations of Some English Circumstantial and Modal Adverbs into Turkish.
  The Journal Of Language Teaching And Learning , Vol. 11, No. 1, 1-16,
 • Mehmet Şahin and Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2020) From Translation Market to Translation Curriculum: Psychosocial and Physical Ergonomics in Turkey.
  The Interpreter And Translator Trainer , Vol. 14, No. 4, 440-460,
 • Filiz Mergen and Nihal Yetkin Karakoç.
  (2020) Translation of Ambiguous Words by Translation Trainees.
  Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 43, 111-122,
 • S.Barış Gülmez , Nihal Yetkin Karakoç and Didem Buhari Gülmez.
  (2020) Diplomatik aktör olarak çevirmenler: Trump döneminde çevirmenlerin Amerikan diplomasisine etkileri. .
  Uluslararası İlişkiler Dergisi , Vol. 17, No. 65, 63-82,
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2019) Politics of Collective Memory in Education: Atatürk Corners in Turkish Schools.
  HECL : History Of Education And Children's Literature , Vol. XIV,/2019, No. 1, 109-125, ISBN: 1971-1093
 • Ilgın Aktener.
  (2019) Censorship and Literary Translation: Translating Obscenity after The Soft Machine and Snuff Court Cases.
  Neohelicon , Vol. 46, No. 1, ISBN: 0324-4652
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2016) Banned, Bagged, Bowdlerized: A Diachronic Analysis of Censorship Pratices in Children’s Literature of Turkey.
  History Of Education And Children's Literature , Vol. XI, No. 2, 101-121, ISBN: 1971-1093
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Nihal Yetkin-Karakoç.
  (2015) Yüzyıllık Süreçte Tevfik Fikret'in Şermin Yapıtı Bağlamında Diliçi Çeviri ve Yanmetin Olgusu.
  Bilig Vol.75, 195-225 ,
 • Mehmet Şahin , Derya Duman and Sabri Gürses.
  (2015) Big business of plagiarism under the guise of (re)translation.
  Babel , Vol. 60, No. 2, 193-218, ISBN: 0521-9744
 • Ilgın Aktener.
  (2015) Damn! A Cultural History of Swearing in Modern America (Kitap İncelemesi/Book Review).
  Australian Journal Of Linguistics , Vol. 35, No. 3, ISBN: 0726-8602.
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2014) Words Apart, Worlds Apart: Peritexts from Islamized Translations of World Classics in Children's Literature.
  Children's Literature In Education An International Quarterly , Vol. 45, No. 4, 340-353, ISBN: ISSN 0045-6713
 • Mehmet Şahin , Derya Duman.
  (2013) Multilingual Chat through Machine Translation: A Case of English-Russian.
  Meta: Translators' Journal , Vol. 58, No. 2, 397-410, ISBN: 0026-0452
 • Derya Duman.
  (2013) Medyada doğru Türkçe tartışmaları: betimleyici-kuralcı yaklaşımlar ve ötesi.
  BILIG , No. 64, 151-174, ISBN: 1301-0549
 • Lütfiye Oktar , Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2012) Different times, different themes in Lady Chatterley’s Lover: a diachronic critical discourse analysis of translator’s prefaces.
  Neohelicon, Acta Comparationis Litterarum Universarum (AHCI) , Vol. 39(2), 337-364,

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Ahmet Süner , Ilgın Aktener.
  (2020) THE USE OF AN INTERPRETIVE SCHEME IN EXAMINING TWO TURKISH TRANSLATIONS OF DOYLE’S “SPECKLED BAND” .
  Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ,
 • Nihal Yetkin.
  (2013) Translator's notes: Some Considerations from the Perspectives of Voices and Metafiction.
  Dil Ve Edebiyat Araştırmaları , No. 08, 145-160, ISBN: 1308-5069
 • Nihal Yetkin.
  (2011) Dictionary use by second and fourth year translation students and professional translators.
  Dil Edebiyat Araştırmaları Dergisi,Sözlük Özel Sayısı , No. 4., 493-512, ISBN: 1308-5069
 • Derya Duman.
  (2001) Çocuk Masallarında Zaman Kullanımı, Tümce Çeşitleri ve Söylem Yapısı.
  TÖMER Dil Dergisi , No. 105, 126-135,

Uluslararası

 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2021) An analysis of ambiguous words translated by translation trainees as late bilinguals.
  Lotus Book Of Abstracts ,
 • Nihal Yetkin-Karakoç.
  (2021) Analysing Turkish Medical Euphemisms as Verbal Hygiene in the First Corona Days.
  MTAD , Vol. 18, No. 2, 147-166,
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2020) Basındaki Haber Çevirilerine Çeviribilim ve Çeviri Eğitimi Açısından Bir Bakış .
  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 37, No. 1, 59-69,
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2019) Yetkin-Karakoç, N. (2019). Analyzing the translation of culture-specific items in the Izmir Ethnography Museum, .
  MTAD , Vol. 16, No. 3, 565-598,
 • Ilgın Aktener.
  (2019) Exploring Translators’ and Publishers’ Perspectives on Censorship: The Soft Machine and Snuff Court Cases.
  New Voices In Translation Studies ,
 • Ilgın Aktener.
  (2019) A case study of Translator’s Preface in Exterminator! in Turkish.
  RumeliDE Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , No. 14, ISBN: 2148-9599
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Derya Duman , Yasemin Yavuz and Merve Avşaroğlu.
  (2018) Erken Cumhuriyet Döneminden Günümüze Çocuk Edebiyatındaki Çevre Odaklı Kültürel Sözcüklerin Çevirisine Niceliksel Bir Yaklaşım.
  Dilbilim Araştırmaları Dergisi , Vol. 29, No. 2, 57-82,
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Derya Duman , Merve Avşaroğlu.
  (2018) Çevirmen Neredesin? Çocuk Edebiyatı Yanmetinlerinde Çevirmenin Kılıcı Rolü ve Görünürlüğüne Artsüremli Bir Yaklaşım: 1929-2013.
  Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi, , Vol. 24, No. 2018, 17-34, ISBN: 1301 - 4145
 • Derya Duman.
  (2018) Türkçenin Yazımında Ölçünleştirme Sorunu Üzerine: Düzeltme iminin artsüremli incelemesi.
  Dilbilim Araştırmaları , Vol. 29, No. 2, 39-56, ISBN: 1300-8552
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2018) Diplomasi Çevirmeni için Taraflılık/ Tarafsızlık ve Sözlü Diplomasi Çevirisindeki Denetim/Müdahalelere Bir Bakış..
  Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi , 89-93,
 • Neslihan Kansu Yetkiner , Derya Duman , Yasemin Yavuz and Merve Avşaroğlu.
  (2018) Erken Cumhuriyet Döneminden Günümüze Çocuk Edebiyatındaki Çevre Odaklı Kültürel Sözcüklerin Çevirisine Niceliksel Bir Yaklaşım.
  Dilbilim Araştırmaları , Vol. 29, No. 2, 57-82,
 • Filiz Mergen , Nihal Yetkin Karakoç.
  (2017) Anayzing the Translation of Modal Verbs and Adverbs by Meaning and Position.
  MTAD , Vol. 14, No. 4, 70-85,
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2017) Calque in diplomatic condolence messages: The case of Reina terrorist attack.
  Hacettepe Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 34, No. 1, 105-121,
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2016) Non-cognitive causes of imprecision in consecutive interpreting in diplomatic settings in light of functionalism.
  Procedia-Social And Behavioral Sciences , Vol. 231, 154-158,
 • Merve Avşaroğlu , Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2016) Skopos Kuramı Bağlamında Öğrenci Odaklı Bütünce Temelli bir Uygulama.
  Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi , No. 22, 111-128,
 • Oktar Lütfiye , Neslihan Kansu-Yetkiner , Yasemin Yavuz and Murat Özgen.
  (2016) A Learner Corpus-based Approach to Explicitation in Interpreting Studies.
  Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi , Vol. 2016,
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Lütfiye Oktar , Yasemin Yavuz and Murat Özgen.
  (2015) Yazılı Metinden Sözlü Çeviride Akıcısızlık ve Duraklar: Öğrenci Odaklı Bütünce Temelli Bir Yaklaşım.
  Hacettepe Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 32, No. 2, 105-120,
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2015) Analyzing Misunderstanding in Consecutive Interpreting in Sensitive Settings and Interpreter Training.
  Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 32, No. 1, 277-288, ISBN: 1301-5737
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2015) Analyzing the translations of some Turkish postpositions of Abstract Relations into English.
  Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi , Vol. Özel Sayı, 61-76, ISBN: 1301-4145
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Lütfiye Oktar , Yasemin Yavuz and Murat Özgen.
  (2014) Sözlü Çeviride Kip Kaydırmalarına Dizgeci İşlevsel Dilbilgisi Çerçevesinde Bütünce Temelli Bir Yaklaşım.
  Dilbilim Araştırmaları. , Vol. 2014, No. 1, 81-102,
 • Taner Karakoç , Nihal Yetkin Karakoç.
  (2014) The Role of postmodern Hybrid Texts in Translation-oriented Text Analysis (TOTA) Courses in translation Didactics.
  Procedia , No. 141, 70-73, ISBN: doi:10.1016/j.sbspro
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2014) Structural Calques in Neologism Translation and Unintelligibility:The Case of Generation X.
  Turkish Studies:International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish And Tu , Vol. 9, No. 3, 1611-1619, ISBN: 1308-2140
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2013) Text Reduction as a Technical Constraint in Subtitling versus Humor Translation.
  Modern Türklük Araştırmaları Araştırmaları Dergisi (MTAD) , Vol. 10, No. 4, 177-187, ISBN: E-ISSN:1304-8015
 • Nihal Yetkin.
  (2012) Translating Diplomatic Invitation Cards/Correspondence in Turkish-English Language Pair.
  Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (MTAD) , Vol. 9, No. 2, 89-106, ISBN: e-ISSN : 1304-8015
 • Nihal Yetkin.
  (2011) Partial False Friends in English- Turkish Translations:Diplomatic Texts.
  Hacettepe Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 28, No. 1, 207-221,
 • Derya Duman.
  (2011) Gender Politics in Turkey and the Role of Women’s Magazines: A Critical Outlook to the Early Republican Era.
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , Vol. 28, No. 1, 75-92, ISBN: 1301-5737
 • Nihal Yetkin.
  (2011) A case study on the humorous load differences and cognitive effects of satirically/ironically humorous elements in subtitling from English into turkish.
  The Journal Of Linguistic And Intercultural Education (JoLIE),CIEL , Vol. 1, No. 4, 239-253, ISBN: ISSN:2065-6599
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2011) Anthroponym Translation in Childrens Literature: Chasing E.H. Porters Pollyanna through Decades in Turkish..
  Interactions , Vol. 20, No. 12, 79-90,
 • Ilgın Aktener.
  (2011) The Bukowski Translator: RiskTaking and Safeguarding in Translating Obscenity'.
  Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi , Vol. 20, ISBN: 1301-4145
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2010) Çocuk Yazınındaki Dilsel ve Dil ötesi Normlar Bağlamında Felaket Henry Serisinin Türkçe’ye Çevirileri.
  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 27, No. 2, 55-77,
 • Neslihan Kansu Yetkiner.
  (2008) İncelik Kuramı ve Yüz Olgusu Bağlamında Çeviri Çalışmalarında İşlevsel Edimbilimsel Eleştiri Yöntemi Uygulaması.
  Dilbilim Araştırmaları 2008 , Vol. 1, No. 1, ISBN: 978-975-6193-84-6
 • Nihal Yetkin.
  (2007) Culture-bound highlights from the translation process of a poem by Nazım Hikmet.
  Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi-journal Of Translation Studies , No. 17, 135-151, ISBN: 1301-4145
 • Neslihan Kansu Yetkiner.
  (2007) Çevirmen Kararları ve Sorumluluğu Bağlamında Bir Kampanya Metninin Çözümlenmesi.
  LITTERA Edebiyat Yazıları , Vol. 20,
 • Neslihan Yetkiner.
  (2006) Reflections of Gender Construction in Turkish: Female Devaluation in Gendered Proverbs.
  Proverbium: International Yearbook Of Proverb Scholarship , Vol. 23, 287-308, ISBN: 0743-782X
 • Nihal Yetkin.
  (2006) A pragmatic analysis of derogation in the discourse of political criticism in the Turkish Grand National Assembly.
  Modern Türklük Araştırmaları Dergisi , Vol. 3, No. 1, 48-59, ISBN: E-ISSN:1304-8015
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2005) İdeolojik Temelli Çeviri Politikaları Bağlamında Eleştirel Söylem Çözümlemesi: Bir Tahrifat (Değiştirme) Örneği”.
  Çeviribilim Ve Uygulamaları. 57-75. , Vol. Vol. 15,
 • Derya Duman.
  (2004) A Characterisation of Turkish Name Inventory..
  International Journal Of The Sociology Of Language: Sociolinguistics In Turkey , Vol. 165, 155-177, ISBN: 0165-2516
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2004) “Kadın bağı reklamlarındaki dilsel ve dilötesi aktarımlar üzerine bir inceleme”,.
  Dilbilim Araştırmaları ,
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (1998) The Aspects of Literary Cohesion in Translation: Reference and Repetition/ A Microscopic Study of Can Yücel’s Poetry”..
  Çeviribilim Ve Uygulamaları, , 207-222,
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (1997) Yazın Çevirisinde Özel İsim Sorunu Üzerine”..
  Çeviribilim Ve Uygulamaları. , Vol. Vol: 7: 55,
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (1996) The Concept of Deviation in Riddle Translation from Turkish into English”.
  Çeviribilim Ve Uygulamaları, 71-83. , Vol. Vol: 6,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Derya Duman.
  (2013) Basında İmla Kullanımı: Hata Analizi Çerçevesinde Yazım Kılavuzu'na Eleştirel bir Bakış.
  Yeni Türkiye Türkçe Özel Sayısı , No. 55, 1325-1333, ISBN: 1300-4174
 • Neslihan Kansu-Yetkiner-Çevirmen.
  (2008) Ed Hoornik'ten Şiirler.
  Ç.N. , Vol. 5, No. 5,
 • Nihal Yetkin.
  (2008) Metaforlarla Tercüman Nedir, Ne Değildir?.
  Çevirmenin Notu , No. 8,
 • Nihal Yetkin.
  (2007) Lefevere, şiir çevirisinde 7 strateji ve bir örnekleme.
  Ç. N. , Vol. 5, 147-151, ISBN: 9789756038680
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (1997) “ İngilizce ve Türkçe Arasındaki Bilimsel Metinlerin Cevirisinde Terim ve Anlatım Sorunları”.
  Tömer Çeviri Dergisi,(Özel Kuram Sayısı) , Vol. Sayı: 10,,
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (1994) “Türkçeye Çevirilerde Çevirmenin Karşılaştığı Politik Dil Sorunu”..
  Ankara Üniversitesi Tömer Dil Dergisi, , Vol. Sayı 17, 2,
 • Neslihan Kansu.
  (1994) “Bir Şiir ve İki Şiir Çevirisi Üstüne”..
  Ankara Üniversitesi Tömer Dil Dergisi, , Vol. Sayı 20, 5,
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (1994) Bir Biçembilim Çalışması: Can Yücel’in Şiirlerinde Sapmalar”.
  Ankara Üniversitesi Tömer Dil Dergisi, 53-59. , No. 24,

Uluslararası

 • Nihal Yetkin.
  (2009) Culture, Humor and Translatibility: A Case Study on the Turkish Subtitles of "The Simpsons".
  Translation Studies In The New Millennium, An International Journal Of Translation And Interpreting , Vol. 7, 107-117, ISBN: 1304-2688
 • Neslihan Kansu Yetkiner.
  (2009) Çeviride Kültürlerarası Aktarım ve Yeniden Bağlamlaştırma: Hollandacadan Türkçeye Ergenlere Yönelik Bilgilendirici Bir Halk Sağlığı Kitapçığı Çevirisi Örneği.
  Translation Studies In The New Millennium , No. 7,
 • Nihal Yetkin karakoç , Seçkin Barış Gülmez , Didem Buhari Gülmez.
  (2021) Translating/,iterpreting sexist discourse in the diplomatic arena.
  Universita Degli Studi Di Bergamo / CERLIS Book Of Abstracts
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2021) Translating culture-specific items in museum texts: The İzmir Ethnography Museum case.
  School Of Foreign Languages / Lotus Book Of Abstracts
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Ilgın Aktener.
  (2021) A descriptive explanatory approach to euphemization: The Painted Bird (Boyali Kus) in Turkish.
  33rd CATS CONFERENCE
 • Nihal Yetkin Karakoç , Filiz Mergen.
  (2021) An analysis of ambiguous words translated by translation trainees as late bilinguals.
  School Of Foreign Languages / Lotus Book Of Abstracts
 • Neslihan Kansu Yetkiner , Ilgın Aktener.
  (2019) Translation and Cultural Struggles in Orientalism Context: Tracing Turkishness in British Mind.
  Translation And Power Conference, (Rzeszow University)
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2019) Are diplomatic interpreters chameleons?.
  Círculo De Lingüística Aplicada A La Comunicación / Researching Metaphor: Cognitive And Other
 • Ilgın Aktener , Neslihan Kansu Yetkiner.
  (2019) Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu Romanı Bağlamında İmgebilim ve Çeviri Üzerine.
  2. Uluslararası Rumeli Sempozyumu (Kırklareli Üniversitesi)
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2019) Analyzing the translation of culture-specific items in the İzmir Ethnography Museum.
  Universidad De Almeria / Liletrad/Book Of Abstracts
 • Derya Duman.
  (2018) Woman as victim: News narratives and construction of gender ideologies.
  Universidad De Almeria / Liletrad/Book Of Abstracts
 • Nihal Yetkin.
  (2018) Role-play for Simulation Purposes in Consecutive Interpreting.
  Universidad Autonoma De Barcelona / DidTrad/Book Of Abstracts
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2018) The Contribution of Syrian Refugee students to Multilingualism in Translation Courses in Turkey N TURKEY.
  Universidad De Valladolid / MLTP 18-Book Of Abstracts
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2017) Diplomatic interpreters as chameleons, spies, tightrope walkers:all, none or whatnot?.
  Toulon Universite / Metaphors And Communication./Book Of Abstracts
 • Muharrem Yeni , Damla Kaleş , Niloufar Fallahshahrak.
  (2017) Big Friendly Giant (The Bfg) Kitabı ile Eserin Aynı İsimli Canlı Aksiyon Filminin Göstergelerarası Çeviri Çerçevesinde İncelenmesi.
  İstanbul Üniversitesi Doktora Araştırmaları Çalıştayı
 • Yetkin-Karakoç Nihal , Karakoç Taner.
  (2016) Precision vs. Function in translation/Interpreting of Diplomatic encounters.
  Meaning In Translation: Illusion Of Precision
 • Mehmet Şahin , Şeyda Eraslan , Gazihan Alankuş , Damla Kaleş , Özge Altıntaş , Yasin Sinan Kayacan , Yiğit Can Parıltı and Mert Künan.
  (2016) Moving boundaries of interpreting and interpreter training through virtual worlds..
  European Society For Translators Congress
 • Yetkin-Karakoç Nihal.
  (2016) Learning Outputs revised for individual differences in the course of consecutive interpreting.
  Universidad De Autonoma / DidTRAD/Book Of Abstracts
 • Şeyda Eraslan , Mehmet Şahin , Gazihan Alankuş , Özge Altıntaş , Damla Kaleş , Yiğit Can Parıltı , Yasin Sinan Kayacan and Mert Künan.
  (2016) rom traditional to virtual: Professional interpreters’ Second Life..
  European Society For Translators Congress 2016
 • Nihal Yetkin Karakoç , Taner Karakoç.
  (2015) A Case Study in Parsing (no Book of Abstracts, only presented).
  University Of The Aegean / International Conference Of Rethinking Language, Diversity And Education
 • Ilgın Aktener.
  (2015) Censorship and Literary Translation: Translating Obscenity after ‘The Soft Machine’ and ‘Snuff’ Cases.
  International Postgraduate Conference In Translation And Interpreting (Edinburgh University)
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2015) Analyzing diplomatic messages of congratulations.
  20th European Symposium On Languages For Specific Purposes / Book Of Abstracts
  ISBN: 978-3-200-04186-8
 • Mehmet Şahin , Derya Duman , Sabri Gürses , Damla Kaleş.
  (2015) Revealing Plagiarism in Translation through Empirical Evidence..
  Retranslation In Context II
 • Ilgın Aktener.
  (2015) Obscenity, Censorship and Translation: The Effects of ‘The Soft Machine’ and ‘Snuff’ Court Cases on Translators’ Behaviours.
  1st International Conference On Translation, Ideology And Gender (Cantabria University)
 • Mehmet Şahin , Derya Duman , Sabri Gürses , Damla Kaleş.
  (2015) Revealing Plagiarism in Translation through Empirical Evidence.
  Retranslation In Context II
 • Mehmet Sahin , Sabri Gurses , Damla Kales , Derya Duman.
  (2014) Lost in Plagiarism: Retranslation vs. Reproduction.
  6th International Integrity & Plagiarism Conference
 • Taner Karakoç , Nihal Yetkin Karakoç.
  (2014) Translation of Popular Turkish Fiction for English Reading public in Turkey, Expats and Travellers Alike.
  Universidad De Oviedo / Book Of Abstracts
 • Ilgın Aktener.
  (2014) International Postgraduate Conference in Translation and Interpreting.
  Taboo Conference II (Durham University)
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2014) Misunderstanding in Consecutive Interpreting in Sensitive Settings.
  Journal Of Arts And Sciences
 • Mehmet Şahin , Derya Duman , Sabri Gürses , Damla Kaleş.
  (2014) Çeviride İntihalin Tespiti: Yeni Bir Yaklaşım.
  14th International Language, Literature And Stylistics Symposium
 • Mehmet Şahin , Sabri Gürses , Damla Kaleş , Derya Duman.
  (2014) Lost in Translation: Retranslation vs Reproduction.
  14th International Language, Literature And Stylistics Symposium
 • Ilgın Aktener.
  (2014) If I Swear, My Translator Swears: A corpus-based analysis of taboo and swear words translations in a conservative socio-cultural context.
  International Postgraduate Conference In Translation And Interpreting (Manchester University)
 • Nihal Yetkin.
  (2014) A Curious Challenge to the Intelligibility of Neologisms in Translation: Syntactic Calques in Generation X.
  University Of Montenegro / Book Of Abstracts
 • Mehmet Şahin , Sabri Gürses , Damla Kaleş , Derya Duman.
  (2014) Lost in Translation: Retranslation vs Reproduction..
  Translation Studies In The New Millennium
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Lütfiye Oktar , Yasemin Genç (Yavuz) , Murat Özgen.
  (2013) Three parameters in affecting shifts in the position of texts on the written-spoken language .
  3.Uluslararası Çeviri Kolokyumu: Çeviride Yeni Yönelişler, Book Of Abstracts, İstanbul
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2013) Translating Diplomatic Invitation Cards/Correspondences in Turkish-English Language Pair.
  Universitat Wien, 19th European Symposium On Language For Specific Purposes / Book Of Abstracts
 • Lütfiye Oktar , Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2013) Time, Theme and Translator: A Critical Discourse Analytical Approach to Translator’s Prefaces .
  CONFERENCE ON ENGLISH LANGUAGE AND LITERARY STUDIES GOING AGAINST THE GRAIN, Banja Luka, Book Of Abstracts
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Lütfiye Oktar , Yasemin Genç (Yavuz) , Murat Özgen.
  (2013) A corpus-based study of grammatical metaphors in interpreting studies: The case of nominalization.
  Genre - And Register- Related Text And Discourse Features In Multilingual Corpora International Conf., Brussels, Book Of Abstracts
 • Taner Karakoç , Nihal Yetkin Karakoç.
  (2013) The Role of Postmodern Hybrid Texts in Translation Oriented Text Analysis Courses in Translation Didactics.
  4th World Conference On Learning And Educational Leadership (only Presented) / Book Of Abstracts
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2013) Dictionary Use by Translation Students versus professional Translators.
  University Of Banja Luka, CELLS / Book Of Abstracts
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Lütfiye Oktar.
  (2013) Shifts in the position of text on the written-spoken language.
  CONFERENCE ON ENGLISH LANGUAGE AND LITERARY STUDIES GOING AGAINST THE GRAIN, Banja Luka, Book Of Abs
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  (2013) Analyzing the Translation of Some Turkish Postpositions of Abstract Relations into English.
  Universitat Wien, 19th European Symposium On Language For Specific Purposes(LSP) / Book Of Abstract
 • Hamide Çakır , Neslihan Kanu-Yetkiner.
  (2012) Information Packaging in Scientific Discourse Across Disciplines and Languages: Explicitation .
  12. DİL, YAZIN DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU, Edirne, Book Of Abstracts
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2012) Towards an Islamic Nationhood: Islamic Indoctrination within Translated Children’s Classics in Turkey..
  Politics And Ideology In Children’s Literature” Biennial Conference Of The ISSCL, Dublin City University, Book Of Abstracts
 • Ilgın Aktener.
  (2012) Localizing Video Games into Turkish: Crysis 2 as a Case Study.
  II. International Conference On Translation And Accessibility In Video Games And Virtual Worlds (Universitat Autonoma De Barcelona)
 • Mehmet Şahin , Nilgün Dungan.
  (2012) From Human to Machine Translation: Time, Efficiency, and Quality.
  Universitat Autonoma Barcelona / First International Conference On Research Into Didactics Of Translation (didTRAD)
 • Nihal Yetkin.
  (2012) Non-cognitive constraints in consecutive interpreting in a highly sensitive setting.
  Universidad De Granada, International Symposium:The Failed Text / Book Of Abstracts
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2012) Bologna Süreci Deneyimi ve Çeviri Eğitimi: Fırsatlar, Sorunlar.
  AB Bakanlığı / Çeviri Platformu
 • Derya Duman.
  (2012) Türkçe Önadların Cinsiyet Kutuplaşmasında Sesbilimsel Etkiler.
  AB Bakanlığı / Çeviri Platformu
 • Nilgün Dungan.
  (2012) The Notion of Translation Competence in Terms of Bologna Framework.
  Universitat Autonoma Barcelona / First International Conference On Research Into Didactics Of Translation (didTRAD)
 • Nihal Yetkin.
  (2011) Partial false friends in diplomatic text translation from English into Turkish.
  Konf: Translata 1 Translation And Interpreting Research Yesterday-Today-Tomorrow
 • DERYA DUMAN.
  (2011) STRUCTURAL MOTIVATION FOR GENDER IN TURKISH FORENAMES.
  Konf: Translata 1 Translation And Interpreting Research Yesterday-Today-Tomorrow
 • Hamide Çakır , Neslihan Kansu Yetkiner.
  (2011) Bilimsel Söylemde Yazar Yönelimli Örtükleştirme.
  24. Ulusal Dilbilim Kurultayı / 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Özetleri
 • Nilgün Dungan.
  (2011) "Subverting the Other: The Translator by Leila Aboulela”.
  Istanbul Kültür University / Studies In English: 6th International IDEA Conference
 • Nihal Yetkin.
  (2011) An analysis of the relation between cognitive effect and satire/irony.
  6.International IDEA Conference
 • Mehmet Şahin , Derya Duman.
  (2011) Communication via translated chat: A case of English-Russian.
  American Association For Applied Linguistics (AAAL)
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2011) Axis Shift, Ideological Drift: Islamic winds blowing through the Children’s Literature in Turkey .
  ChLA, Children's Literature Association Conference, USA ,Book Of Abstracts
 • Nihal Yetkin.
  (2010) Satirical/Ironical Loads: Can they survive in Subtitling?.
  10.International Language,Linguistics And Stylistics Symposium / Book Of Abstracts
 • Nihal Yetkin.
  (2010) Humor, Intercultural Elements and Translatibility:Can they have a peaceful coexistence?- A case study of “The Simpsons”. .
  The Second International Conference On Linguistics And Intercultural Education (CLIE2), / Book Of Abstracts
 • Ilgın Aktener.
  (2010) A Dystopic Global Dump: Effects of Capitalism and Television on America as Seen in the Movie Idiocracy.
  Between Global Village And Global Dump: Placing America In A Transnational World (Leipzig University)
 • Nilgün Dungan.
  (2010) Evaluating the Quality of Trainee Translations: Toil and Trouble.
  The Chalermprakiat Centre Of Translation And Interpretation, Chulalongkorn University, Bangkok, Tahiland / Translation And Interpretation In A Multilingual Context
  51-57,
 • Nihal Yetkin.
  (2010) The Position of Translator's Notes in Metafiction.
  10.International Language, Linguistics And Stylistics Symposium / Book Of Abstracts
 • Nihal Yetkin.
  (2009) The Simpsons in the Turkish Subtitles: An Intercultural and Translational Perspective.
  The 11th Prague International Conference In Translation And Interpreting Studies:Translating Beyond East And West / Book Of Abstracts
 • Derya Duman.
  (2009) Basında Cinsiyet Sunumu: Magazin Haberlerinin Eleştirel Söylem Çözümlemesi.
  2. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu
 • Derya Duman.
  (2009) Public or Private? Representation of Career Women in Turkish Women's Magazines.
  International Multidisciplinary Women's Congress
 • Derya Duman.
  (2009) Medyada Doğru Türkçe Tartışmaları: Betimleyici-Kuralcı Yaklaşımlar Çerçevesinde bir Eleştiri.
  Kırıkkale Üniversitesi / 1. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni Bildirileri
  47-54, ISBN: 978-975-8626-03-8
 • Nihal Yetkin.
  (2009) Cinsiyete göre tercüman öğrencilerin ve profesyonellerin sözlük kullanımı.
  2.uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Konferansı / Book Of Abstracts
 • Neslihan Kansu Yetkiner.
  (2009) “Çeviride Kültürlerarası Söylem: Yeniden Bağlamlaştırma ve Kültürel Filtreleme Kavramları Temelinde “Kadınlık”, “Bakirelik” Halleri”.
  International Multidisciplinary Women's Congress / International Multidisciplinary Women's Congress Book Of Abstracts
 • Derya Duman.
  (2008) Artsüremli Bakış Açısından Eleştirel Söylem Çözümlemesi ve bir Uygulama: Annelik İmgesinin Kadın Dergilerinde Kurgulanması” 10-11 Mayıs 2007 .
  XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Mersin Üniversitesi / XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri
  207-215, ISBN: 978-975-6900-22-2
 • Nilgün Dungan.
  (2008) One Kara Kitap, Two Black Books:the (in)visibility of the translator.
  8th International Language, Literature And Stylistics Symposium / Book Of Abstracts
 • Neslihan Kansu Yetkiner , Nihal Yetkin.
  (2008) Çocuk Yazını Çevirilerinde Zamana Direniş: T. Fikret’in Şermin’inin Türkçe’deki Serüveni.
  8.Uluslararası Dil, Yazın Deyişbilim Sempozyumu / Book Of Abstracts
 • Derya Duman.
  (2008) Türk basın dilinde cinsiyetçilik: Üçüncü sayfa haberleri üzerine bir inceleme.
  8. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu
 • Neslihan Kansu Yetkiner , Kamer Sertkan.
  (2007) Ideology, Lexical Manipulation and Translation: Pollyanna in Turkish.
  VIIth International Conference Of Language, Literature And Stylistics / Dil, Yazın Deyişbilim Bildirileri Kitabı
 • Derya Duman.
  (2007) Gender Politics in Turkey and the Role of Women’s Magazines: A Critical Outlook to the Early Republican Era.
  Political Linguistics Conference
 • Nihal Yetkin.
  (2007) Rhetorical reflections of prejudice and derogation in the previous Turkish parliament.
  International Conference:Political Linguistics / Book Of Abstracts
 • Nihal Yetkin.
  (2007) A logical perspective to prejudice and derogation in the Turkish Parliament (TBMM).
  Selçuk University,Fen-Edebiyat Fakültesi,&Mevlana Araştırma And Uygulama Merkezi / Uluslararası VII. Dil,Yazın,Deyişbilim Sempozyumu
  565-571, ISBN: 978-975-448-181-5 (I
 • Tuba Çeliktaş , Derya Duman.
  (2007) On the Functions of Metaphor in Political Discourse: Rhetorical and Cognitive Aspects.
  Political Linguistics Conference
 • Asalet Erten , Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2006) Gözden Uzak Türkçe’den Irak: Opstap Opnieuw Programında Hollandaca’dan Türkçe’ye Çocuk Öykülerinin Çevirilerinde Kabuledilebilirlik Üzerine Erek Dil Odaklı Bir Yaklaşım”.
  Çeviribilimde Yeni Ufuklar
  187-204,
 • Neslihan Yetkiner.
  (2006) Many Faces of Facework in Conversational Humour: The Case of Euphemistic/Coping Humour among Turkish Women.
  ICTL 2006 / International Tukish Linguistics Conference/Book Of Abstracts
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  (2006) “Ayıp Sözlü Söylemde Örtük Dil”.
  Süleyman Demirel Üniversitesi / 6. UluslararasıDil, Yazın ,Deyişbilim Sempozyumu Kongre Bildirileri
 • Derya Duman.
  (2002) Türk Toplumunda Anne-Babaların Eğitim Seviyelerine Göre Ad Verme Davranışları.
  16. Dilbilim Kurultayı / 16. Dilbilim Kurultayı Bildirileri
 • Firdevs Karahan , Tuba Sarıbaş , Derya Duman.
  (2001) Dilden İdeolojiye: Popüler Bilimsel Makalelerin Eleştirel Söylem Çözümlemes.
  1. Deyişbilim Sempozyumu / 1. Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri.
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Mehmet Şahin.
  (2017) Dilbilim Çeviribilim Yazıları.
  Anı Yayıncılık , ISBN: 605-170-157-5
  Yazar / Editör / Çevirmen
 • Nihal Yetkin Karakoç .
  (2016) Çeviri ve Diplomasi.
  Çeviribilim Ajans Ve Yayıncılık , ISBN: 978-605-84993-9-3
  Yazar
 • Nihal Yetkin Karakoç .
  (2014) Postmodern İncelemeler: Süper İyi Günler'deki Christopher Boone Olayı-Sözcükler Dergisi (S.Ciocia'nın (2009) postmodern Investigations.. makalesinden alıntılarla çeviri).
  Yazın BasınYayın Matbaacılık Turizm Ltd.Şti. , ISBN: 1306-634X
  Çevirmen
 • Robert. S. Pindyck , Daniel.L. Rubinfeld Ertuğrul Deliktaş , Metin Karadağ.
  (2013) Mikroiktisat/ Microeconomics kitabında bölüm çevirmeni.
  Palme Yayıncılık , ISBN: 978-605-355-214-7
  Editör
 • Robert S. Pindyck , Daniel L. Rubinfeld Ertuğrul Deliktaş , Metin Karadağ.
  (2013) Microeconomics/Mikroiktisat Kitabında Bölüm Çevirmeni.
  Palme Yayıncılık , ISBN: 978-605-355-214-7
  Yazar / Editör / Çevirmen
 • Neslihan Kansu-Yetkiner-çevirmen olarak , Hakan Yetkiner-çevirmen olarak E. Deliktaş , M. Karadağ , M. Güçlü.
  (2012) Principles of Economics/ Ekonominin İlkeleri, 9th Edition,.
  Palme Yayıncılık, “Long-run Growth/ Uzun Dönem Büyüme” (Chp. 32) Ve “Debates In Macroeconomics(Chp33 , ISBN: ISBN: 9786054414406
  Çevirmen
 • Nihal Yetkin Sabri Gürses.
  (2012) Altyazı ne zaman Irkçı bir saldırı haline gelme riski taşır?(Guardian dergisi-M.Lawson'ın İng.makalesinin çevirisi).
  Çevirmen
 • Nihal Yetkin .
  (2012) Sahtekarlık olarak çeviri(J.Anderson'ın The double agent:aspects of literary translator affect as revealed in fictional work by translators-section 7(İng. makalenin 7.bölümünün çevirisi-Ç.N.basımda).
  Komşu Yayınları ,
  Çevirmen
 • Nihal Yetkin - -.
  (2011) Nobel ödüllü birey ve uluslararası literatürün paradoksları (T.Parks'ın İng makalesinden çeviri).
  Çevirmen
 • Nihal Yetkin Başak Ergil , Bülent Usta , Şeref Birsel , Oğuz Baykara.
  (2010) Çevirmenler, Gezginler ve okurlar üzerine (T.Steiner'in İng makalesinden alıntılarla çeviri, Ç.N. s.73.76).
  Komşu Yayınları , Vol. 11, ISBN: 1308 7959
  Çevirmen
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Derya Duman.
  (2009) Yazın ve Deyişbilim Araştırmaları.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları. ,
  Editör
 • Derya Duman Derya Duman , N Kansu Yetkiner.
  (2009) Türk Basın Dilinde Cinsiyetçilik: Üçüncü Sayfa Haberleri Üzerine Bir İnceleme.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları ,
  Yazar / Editör
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Derya Duman.
  (2009) Çeviribilim, Dilbilim ve Dil Eğitimi Araştırmaları.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları , Vol. 1,
  Editör
 • Neslihan Kansu Yetkiner .
  (2009) Çeviribilim Edimbilim İlişkisi Üzerine.
  Izmir Ekonomi Universitesi Yayinlari , ISBN: 9789758789
  Yazar
 • Roberto Conlan.
  (2001) Zihnin Halleri.
  Phoenix Yayınları , ISBN: 97565651001
  Çevirmen
 • Nihal Yetkin , Simten Coşar , Yeşim Boyacılar , Volkan Çıdam , Elif Gündoğdu - -.
  (1997) Dünya mültecilerinin durumu 1997-1998 (Açıklama: Kollektif çeviri kitap).
  Tarih Vakfı Yurt Yayınları , No. Yayınevi G, ISBN: 9789756964002
  Çevirmen
 • Neslihan Kansu- Yetkiner , Ilgın Aktener.
  Descriptive-Explanatory Approach to Euphemization: The Painted Bird (Boyalı Kuş) in Turkish..
  Lucyna Harmon.
  A Bird Repainted in Translation: Kosisnky’s Novel The Painted Bird.
  (2021), Brill,
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Ilgın Aktener.
  Imagology in Rendering Çalıkuşu: A Micro-level Approach .
  161-171
  Dorota Osuchowska , Lucyna Harmon.
  Translation and Power.
  (2020), Peter Lang Publishing,
 • Şeyda Erarslan , Mehmet Şahin , Gazihan Alankuş , Özge Altıntaş , Damla Kaleş.
  Virtual Worlds as a Contribution to Content and Variety in Interpreter Training: The Case of Turkey.
  María Dolores Rodríguez Melchor , Ildikó Horváth , Kate Ferguson.
  The Role of Technology in Conference Interpreter Training.
  (2020), Peter Lang, Ser. New Trends, ISBN: 978-1-78874-407-2
 • Mehmet Şahin , Derya Duman , Sabri Gürses , Damla Kaleş , David Woolls.
  Toward an Empirical Methodology for Identifying Plagiarism in Retranslation.
  166-191
  Özlem Berk Albachten , Şehnaz Tahir Gürçağlar.
  Perspectives on Retranslation.
  (2018), Taylor & Francis, ISBN: 978-1-138-57144-0
 • Mehmet Şahin , Derya Duman.
  Bologna – Turkey. Issues in Curriculum, Compatibility, and the Direction of Mobility in Translation Studies.
  367-395
  Susanne Hagemann , Julia Neu , Stephan Walter.
  Translationslehre und Bologna-Prozess: Unterwegs zwischen Einheit und Vielfalt / Translation/Interpreting Teaching and the Bologna Process: Pathways between Unity and Diversity.
  (2017), Frank & Timme,
 • Nihal Yetkin Karakoç , Filiz Mergen.
  Bazı Zaman Yer ve Kiplik Belirteçlerinin Yerlerine göre Çevirisinin Karşılaştırmalı Analizi.
  No. 1, 207-214
  Neslihan Kansu Yetkiner , Mehmet Şahin.
  Dilbilim Çeviribilim Yazıları.
  (2017), Ana Yayıncılık, ISBN: 605-170-157-5
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  FROM POLLYANNA TO GÜLENAY (SMILING MOON): A CROSS CULTURAL ADAPTATION AS REACTIVE RESISTANCE.
  Tzina Kalogirou.
  Mnemosyne for Children: Aspects of Time and Memory in Literature for Children and Young Adults.
  (2017), Cambridge Scholars Publishing, Forthcoming, Vol. In press,
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Derya Duman.
  Çeviri Çalışmalarına Ekoeleştirel Bir Yaklaşım: Gözlemler ve Bir Model Önerisi.
  170-179
  Neslihan Kansu-Yetkiner , Mehmet Şahin.
  Dilbilim Çeviribilim Yazıları.
  (2017), Anı yayıncılık, ISBN: 978-605-170-157-8
 • Derya Duman , Neslihan Kansu-Yetkiner.
  Pushing the Limits of Manipulation: A Case Study on the fabricated Noam Chomsky Interview.
  159-174
  S. Nalan Büyükkantarcıoğlu , Işıl Özyıldırım , Emine Yarar.
  45. yıl Yazıları.
  (2017), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, ISBN: 978-975-491-455-9
 • Nihal Yetkin Karakoç.
  Örtüklük ve diplomasi metinleri çevirisi.
  387-395
  Nalan Büyükkantarcıoğlu , Işıl Özyıldırım , Emine Yarar .
  45.yıl Yazıları.
  (2017), Hacettepe Üni.Yayınları, ISBN: 978-975-491-455-9
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Lütfiye Oktar.
  Belirtikleştirme Üzerine.
  Nalan Büyükkantarcıoğlu , Işıl Özyıldırım , Emine Yarar.
  Ahmet Kocaman Armağan Kitabı.
  (2015), Hacettepe Üniversitesi Yayınları,
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Lütfiye Oktar.
  Bütünce-Temelli Dilbilimsel Yaklaşımlardan Bütünce Temelli Çeviribilim Çalışmalarına.
  Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilmi 40. Yıl Kitabı.
  (2013), Hacettepe Üniversitesi Yayınları-,
 • Derya Duman.
  Türkçede Kişi Adları: Yöntem Üzerine bir Deneme.
  Basımda .
  40. Yıl Yazıları.
  (2013),
 • Nilgün Dungan.
  Translation Competence and the Practices of Translation Quality Assessment in Turkey.
  Dina Tsagari , Roelof Van Demteer.
  Assessment Issues in Language Translation and Interpreting.
  (2012), Peter Lang International Academic Publishers, ISBN: in print
 • Hamide Çakır , Neslihan Kansu-Yetkiner.
  Grammatical Metaphor and Translation: A Contrastive Study of Turkish and English Scientific Discourse.
  495-518
  Evrim Doğan Adanur.
  IDEA: Studies in English.
  (2012), Cambridge Scholars Publishing, ISBN: ISBN-13: 978-1443829
 • Hamide Çakır , Neslihan Kansu-Yetkiner.
  Grammatical Metaphor and Translation: A Contrastive Study of Turkish and English Scientific Discourse..
  Evrim Doğan Adanur.
  IDEA: Studies In English pages:495-518, 2012.
  (2012), ISBN: ISBN-13: 978-1443829
 • Neslihan Kansu-Yetkiner , Lütfiye Oktar.
  Hayri Potur vs. Harry Potter: A Paratextual Analysis of Glocalization in Turkish..
  13-27
  A. Gil-Bardaji , P. Orero , S. Rovira-Esteva..
  Translation Peripheries Paratextual Elements in Translation..
  (2012), Peter Lang,, ISBN: ISBN: 978-3-03-43103
 • Nihal Yetkin.
  Ardıl Çeviri Odaklı Simülasyon Dersleri.
  No. 08, 56-62
  Sabri Gürses.
  Çeviribilim: Çeviri ve Çeviri İncelemeleri Dergisi.
  (2012), Doğu Kitabevi, ISBN: 2146-0582
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  Bologna Süreci Deneyimi ve Çeviri Eğitimi: Fırsatlar, Sorunlar..
  AB Bakanlığı / Çeviri Platformu.
  (2012), AB Bakanlığı,
 • Nilgün Dungan.
  Evaluating the Quality of Trainee Translations: Toil and Trouble.
  106-123
  Thanomnuan O'Charoen , Tongtip Poonlarp.
  Translation and Interpretation in a Multilingual Context.
  (2011), Chulalongkorn University Printing House, ISBN: 978-616-551-371-5
 • Neslihan Kansu Yetkiner.
  Manipulation of Gendered Discourse in Translation: The Case of Pollyanna in Turkish.
  No. 42, 421-434
  Hasuria Che Omar , Haslina Haroon , Aniswal Abd. Ghani.
  The Sustainability of the Translation Field.
  (2009), Malaysian Translator’s Association, ISBN: 983421796X
 • Derya Duman .
  Toplumsal Değişim ve Söylem: Kadın Dergileri Örneği .
  98-120
  Nalan Büyükkantarcıoğlu , Emine Yarar .
  35. Yıl Yazıları.
  (2009), MULTILINGUAL YABANCI DİL YAYINLARI, ISBN: 9756008478
 • Neslihan Kansu-Yetkiner.
  .
  613-621
  Ayşen Cem Değer.
  Advances in Turkish Linguistics, ..
  (2004), Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları,
 • Neslihan Kansu Yetkiner , Ilgın Aktener.
  Imagology in Rendering Çalıkuşu: A Micro-level Approach .
  161-171
  Dorota Osuchowska , Lucyna Harmon.
  Translation and Power.
  (), Peter Lang Publishing,

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.