Bizi takip edin
|
EN

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ETI 117 Sözlü İletişim Becerileri 3 0 3 4
ETI 121 İngilizce Kompozisyon/Yazı Becerisi 3 0 3 5
ETI 123 Çeviriye Giriş I 3 0 3 6
ETI 125 Dil ve Toplum 3 0 3 6
IUE 100 Oryantasyon ve Kariyer Planlama 1 0 1 2
SFL 121 Zorunlu Yabancı Dil I 2 2 3 3
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ETI 108 Eleştirel Okuma 3 0 3 6
ETI 114 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları 3 0 3 6
ETI 116 Çevirmenler İçin Türkçe 3 0 3 4
ETI 124 Çeviriye Giriş II 3 0 3 6
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
SFL 122 Zorunlu Yabancı Dil II 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ETI 201 Sözcükbilimi 3 0 3 5
ETI 213 Edebiyatta Temel Kavramlar 3 0 3 6
ETI 215 İngilizce-Türkçe Karşıtsal Çözümleme Çalışmaları 3 0 3 4
ETI 217 Bilgisayar Destekli Çeviri Çalışmaları 3 0 3 6
ETI 219 Bilimsel Metin Okuma ve Yazma 3 0 3 5
SFL 221 Zorunlu Yabancı Dil III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ETI 204 Medya ve İletişim Metinleri Çevirisi 3 0 3 5
ETI 208 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri 3 0 3 6
ETI 212 Sözlü Çeviriye Giriş 3 0 3 5
ETI 222 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi 3 0 3 5
ETI 224 Dilbilime Giriş 3 0 3 5
SFL 222 Zorunlu Yabancı Dil IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ETI 311 Ekonomi Metinleri Çevirisi 3 0 3 6
ETI 313 Hukuk Metinleri Çevirisi 3 0 3 5
ETI 319 Çeviri Kuramı 3 0 3 6
ETI 337 On kosul Ardıl Çeviri I 3 0 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 3
SFL 321 Zorunlu Yabancı Dil V 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 6
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 6
ETI 316 Edebi Çeviri I 3 0 3 5
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 5
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
SFL 322 Zorunlu Yabancı Dil VI 2 2 3 4
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 6
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 6
ETIST 400 On kosul Staj (4 hafta) 0 0 0 5
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 5
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
SFL 421 Zorunlu Yabancı Dil VII 2 2 3 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 6
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 5
ETI 470 On kosul Çeviri Tarihi 3 0 3 5
ETI 499 Çeviri Projesi 3 0 3 6
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
SFL 422 Zorunlu Yabancı Dil VIII 2 2 3 4
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ETI 300 Ticaret ve Finans Metinleri Çevirisi 3 0 3 6
ETI 309 Çağdaş Batı Edebiyatına Giriş 3 0 3 6
ETI 310 Kültürel Yönleriyle Yazılı ve Sözlü Çeviri 3 0 3 6
ETI 315 Tıp Metinleri Çevirisi 3 0 3 6
ETI 317 Edebi Çeviri II 3 0 3 6
ETI 320 Özel Alan Çevirisi 3 0 3 6
ETI 322 On kosul Eşzamanlı Çeviri 3 0 3 6
ETI 323 Avrupa Birliği Metinleri ve Anlaşmaları Çevirisi 3 0 3 6
ETI 324 İşletme ve Lojistik Metinleri Çevirisi 3 0 3 6
ETI 325 Güncel Konular 3 0 3 6
ETI 338 On kosul Ardıl Çeviri II 3 0 3 6
ETI 360 Edimbilim ve Çeviri 3 0 3 6
ETI 370 Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi 3 0 3 6
ETI 380 On kosul Sözlü Çeviri Çalışmaları 2 2 3 6
ETI 391 Bilgisayar Destekli Çeviri ve Yerelleştirme 3 0 3 6
ETI 401 Çeviri Eleştirisi 3 0 3 6
ETI 426 Siyaset Bilimi Metinleri Çevirisi 3 0 3 6
ETI 431 On kosul Toplum Çevirmenliği 3 0 3 6
ETI 432 On kosul Konferans Çevirmenliğinde Terminoloji Çalışmaları 3 0 3 6
ETI 434 On kosul Konferans Ortamında Eşzamanlı Çeviri 3 0 0 6
ETI 435 Çevirmenler için Profesyonel İletişim 3 0 3 6
ETI 437 Metin Düzeltme ve Yayına Hazırlama 3 0 3 6
ETI 440 Görsel-İşitsel Çeviri 3 0 3 6
ETI 447 Çeviride Alan Çalışması 3 0 3 6
ETI 450 Söylem Çözümlemesi 3 0 3 6
ETI 461 Yaratıcı Yazma 3 0 3 6
ETI 472 Biçembilim 3 0 3 6
ETI 480 Çeviride Kaybolmamak 3 0 3 6
İMT 310 Türk İşaret Dili* 3 0 3 4
İMT 320 Sesli Betimlemeye Giriş 3 0 3 4
Diğer Notlar

Mezun olabilmek için toplamda 240 ECTS'lik ders alınması gerekmektedir.   Bölüm öğrencileri toplam 240 ECTS'yi sağlayacak şekilde ilgili GED ve seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar. Aksi halde programdan mezun olabilmek için geçerli koşulları yerine getirmemiş kabul edileceklerdir.


Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 6 adet seçmeli ders almakla yükümlüdür. Bunlar;
- 4 adet bölüm seçmelisi ve 2 adet bölüm dışı seçmelidir. Buna ek olarak  öğrenciler 8 tane İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'ne özel (sadece Fransızca veya İtalyanca), ve 3. sınıftan itibaren 4 adet de üniversite ortak 2. dil dersleri almakla yükümlüdür. 

İMT 310 Türk İşaret Dili* dersinin

eğitim dili TÜRKÇE olan lisans programlarına kayıtlı öğrenciler tarafından “Üniversite Seçmeli Dersi” kapsamında alınması halinde,

1)Öğretim planlarında yer alan ve bölümü tamamlamak için alınması gereken toplam seçmeli derslerden bölüm dışı seçmeli ders adedi içerisinde sayılır,

2)Derslerin AKTS kredisinin dönem ve toplam AKTS kredilerine dahil edilerek transkriptlerinde yer alır,

3)Derslerin DNO ve GNO hesabında dikkate alınır.

Adı geçen dersin eğitim dili İNGİLİZCE olan lisans programlarına kayıtlı öğrenciler tarafından alınması halinde,

 1. Eğitim dili İngilizce olan lisans programlarına kayıtlı öğrenciler tarafından ders kayıtlarında dönem toplam AKTS kredisine dahil olmadan alınabilir
 2. Bu derslerden başarısız olunması halinde;
 • başarılı oluncaya kadar tekrarlanması mecburiyetinin yoktur,
 • başarısız öğrencilerin ikinci defa bu dersi almalarına izin verilmez,
 • dönem ders yüküne, DNO ve GNO hesabına katılmaması nedeniyle ortalama hesabını etkilemeyeceğinden öğrencinin talebi halinde transkriptte yer almaz,
 • mezuniyet için herhangi bir engel oluşturmaz.

İMT 320 Sesli Betimlemeye Giriş dersinin

eğitim dili TÜRKÇE olan lisans programlarına kayıtlı öğrenciler tarafından “Üniversite Seçmeli Dersi” kapsamında alınması halinde,

1)Öğretim planlarında yer alan ve bölümü tamamlamak için alınması gereken toplam seçmeli derslerden bölüm dışı seçmeli ders adedi içerisinde sayılır.

2)Derslerin AKTS kredisinin dönem ve toplam AKTS kredilerine dahil edilerek transkriptlerinde yer alır.,

3)Derslerin DNO ve GNO hesabında dikkate alınır.

Adı geçen dersin eğitim dili İNGİLİZCE olan lisans programlarına kayıtlı öğrenciler tarafından alınması halinde,

 1. Eğitim dili İngilizce olan lisans programlarına kayıtlı öğrenciler tarafından ders kayıtlarında dönem toplam AKTS kredisine dahil olmadan alınabilir
 2. Bu derslerden başarısız olunması halinde;
 • başarılı oluncaya kadar tekrarlanması mecburiyetinin yoktur,
 • başarısız öğrencilerin ikinci defa bu dersi almalarına izin verilmez
 • dönem ders yüküne, DNO ve GNO hesabına katılmaması nedeniyle ortalama hesabını etkilemeyeceğinden öğrencinin talebi halinde transkriptte yer almaz
 • mezuniyet için herhangi bir engel oluşturmaz.


GED Dersleriyle İlgili Önemli Açıklamalar
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 2 adet GED (Genel Eğitim) dersi almakla yükümlüdür. GED derslerinden;                                                         

1 adeti "Sosyal Bilim" (Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim) alanından,                                                                                             

1 adeti   "Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler" alanından alınmalıdır.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.