Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
ETI 102 Çeviriye Giriş I 3 0 3 6
ETI 120 Dil ve Toplum 3 0 3 6
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
POOL 001 GED - Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 3 0 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 4
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
ETI 101 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları 3 0 3 6
ETI 108 Eleştirel Okuma 3 0 3 6
ETI 112 Çeviriye Giriş II 3 0 3 6
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ETI 100 Edebiyatta Temel Kavramlar 3 0 3 6
ETI 201 Sözcükbilimi 3 0 3 5
ETI 250 İngilizce-Türkçe Karşıtsal Çözümleme Çalışmaları 3 0 3 4
ETI 430 Bilgisayar Destekli Çeviri Çalışmaları 3 0 3 6
POOL 002 GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri 3 0 3 5
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ETI 104 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi 3 0 3 5
ETI 105 Dilbilime Giriş 3 0 3 5
ETI 204 Medya ve İletişim Metinleri Çevirisi 3 0 3 5
ETI 208 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri 3 0 3 6
ETI 212 Sözlü Çeviriye Giriş 3 0 3 5
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 4
ETI 203 Ekonomi Metinleri Çevirisi 3 0 3 6
ETI 301 Çeviri Kuramı 3 0 3 5
ETI 304 Hukuk Metinleri Çevirisi 3 0 3 5
ETI 307 On kosul Ardıl Çeviri I 3 0 3 5
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 5
ENG 310 İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
ETI 305 Edebi Çeviri 3 0 3 5
POOL 003 GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler 3 0 3 6
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 5
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 6
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 6
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 6
ENG 410 Kariyer gelişimi için İngilizce 3 0 3 4
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 4
ST 304 Staj (4 hafta) 3 0 3 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 8
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 8
ETI 426 Siyaset Bilimi Metinleri Çevirisi 3 0 3 5
ETI 470 On kosul Çeviri Tarihi 3 0 3 5
POOL 007 GED - İnovasyon ve Girişimcilik 3 0 3 4
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ETI 300 Ticaret ve Finans Metinleri Çevirisi 3 0 3 5
ETI 302 On kosul Eşzamanlı Çeviri 3 0 3 8
ETI 306 Edebi Çeviri II 3 0 3 8
ETI 308 On kosul Ardıl Çeviri II 3 0 3 8
ETI 309 Çağdaş Batı Edebiyatına Giriş 3 0 3 5
ETI 310 Kültürel Yönleriyle Yazılı ve Sözlü Çeviri 3 0 3 5
ETI 315 Tıp Metinleri Çevirisi 3 0 3 5
ETI 320 Özel Alan Çevirisi 3 0 3 5
ETI 321 Bilimsel Metin Okuma ve Yazma 3 0 3 5
ETI 324 İşletme ve Lojistik Metinleri Çevirisi 3 0 3 5
ETI 360 Edimbilim ve Çeviri 3 0 3 5
ETI 370 Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi 3 0 3 5
ETI 380 On kosul Sözlü Çeviri Çalışmaları 2 2 3 5
ETI 390 Bilgisayar Destekli Çeviri ve Yerelleştirme 3 0 3 8
ETI 401 Çeviri Eleştirisi 3 0 3 5
ETI 421 On kosul Toplum Çevirmenliği 3 0 3 8
ETI 422 On kosul Konferans Çevirmenliğinde Terminoloji Çalışmaları 3 0 3 8
ETI 424 On kosul Konferans Ortamında Eşzamanlı Çeviri 3 0 3 8
ETI 425 Çevirmenler İçin Profesyonel İletişim 3 0 3 8
ETI 436 Metin Düzeltme ve Yayına Hazırlama 3 0 3 8
ETI 440 Görsel-İşitsel Çeviri 3 0 3 5
ETI 446 Çeviride Alan Çalışması 3 0 3 8
ETI 450 Söylem Çözümlemesi 3 0 3 6
ETI 461 Yaratıcı Yazma 3 0 3 6
ETI 472 Biçembilim 3 0 3 6
ETI 480 Çeviride Kaybolmamak 3 0 3 6
ETI 498 Çeviri Projesi 3 0 3 8
Diğer Notlar

Mezun olabilmek için toplamda 240 AKTS'lik ders alınması gerekmektedir. Bölüm öğrencileri toplam 240 AKTS'yi sağlayacak şekilde GED ve seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar. Aksi halde programdan mezun olabilmek için geçerli koşulları yerine getirmemiş kabul edileceklerdir.


Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 9 adet seçmeli ders: 

-6 adet bölüm seçmeli

-3 adet bölüm dışı seçmeli dersi almakla yükümlüdür.
             
GED Dersleri İlgili Önemli Açıklamalar
Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 6 adet GED (Genel Eğitim)  dersi almakla yükümlüdür.
GED derslerinden;
               -1 adeti "Doğa ve Yaşam Bilimleri" alanından,
               -1 adeti "Matematik ve Bilgisayar Bilimleri" alanından,
               -2 adeti "Sosyal Bilim(A, B ve C  alanlarından) alanından,
               -1 adeti "Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler" alanından,
               -1 adeti "İnovasyon ve Girişimcilik" alanından alınmalıdır.

Ayrıntılı öğretim programı ve intibak bilgileri

Tüm sınıflara yönelik ders kayıtları bilgilendirme

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı