FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

SOSYAL MEDYA

Program Yapısı

 • İEÜ'deki lisans programları,  52 adet dersten az olmamak üzere toplam 240 ECTS kredisinden oluşur.

 • Her yarıyılda Ortak Zorunlu ve II. yabancı dil dersleri hariç en fazla 5'er ders bulunur.

 • Her programda Yükseköğretim Kanununda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile II. Yabancı Dil Dersleri ve Üniversite Senatosunun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.

 • Üçüncü sınıftan başlayarak her yarıyılda seçmeli ders öngörülmektedir

 • Seçmeli derslerin en az %25’i diğer fakültelerden alınır.

 • Her lisans programında en az 10 adet seçmeli ders bulunur. 

ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLERİ

 

Üniversite

Ortak

Dersleri

 • Hukukun Temel İlkeleri

 • Sosyal Bilimin İlkeleri I-II

 • Ekonominin İlkeleri veya Mikro-Makro Ekonomi

 • Genel Matematik I-II

 • İstatistik

 • Akademik Oryantasyon

Ders, öğrencilerin birinci sınıfa başladığı yarıyıl başında alınır ve intensive olarak işlenir.

 • Uygulamalı Atölye (Workshop) I-II

4. sınıf 7 ve 8. yarıyıllarda verilir. Bir öğretim üyesinin/öğretim görevlisinin koordinasyonunda meslek profesyonelleri tarafından verilen seminer ve konferanslar şeklinde işlenir. Dönem sonunda öğrencilerin sunulan seminer ve konferanslara ilişkin hazırladıkları özel çalışmaları değerlendirilir.

 • Staj

Her lisans programında en az 4 haftalık staj yapılması zorunludur.

 

Ortak

Zorunlu

Dersler

(YÖK Dersleri)

 • Türk Dili I-II

 • Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I-II

Türkiye'deki ön lisans ve lisans programlarında Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre zorunlu olarak alınması  öngörülen derslerdir.

 • Bilgisayar Teknolojileri ve Enformasyon Sistemleri

Temel bilgi teknolojileri yetkinliklerinin kazandırılmasına yönelik olarak Türkiye'deki ön lisans ve lisans programlarında öngörülen bir derstir.

 • İngilizcede Akademik Beceriler I-II

Birinci ve ikinci yarıyılda her fakültenin programlarının içeriğine uygun materyallerle işlenir.

 

Zorunlu Yabancı

Diller (Bölüm öğrencilerine yönelik)

 
 • İtalyanca

 • Fransızca

Birinci sınıfa başlarken zorunlu yabancı dil derslerinden birisi öğrenci tarafından tercih edilir ve 4 yarıyıl boyunca bu ders alınır.

Üçüncü

Yabancı Diller

 • Almanca

 • İspanyolca

 • Rusça

 • Çince

 • Japonca

Öğrenciler üçüncü sınıftan itibaren bu yabancı dil derslerinden birisini almakla yükümlüdür.

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.