ETI 380 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sözlü Çeviri Çalışmaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ETI 380
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
  ETI 212 İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Ders, öğrencilerin üç temel sözlü çeviri türünde (simultane çeviri, ardıl çeviri ve yazılı metinden sözlü çeviri) kullanılan temel ilke ve beceriler konusunda farkındalık kazanmasını amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sözlü çeviride yaygın uygulamaları ve stratejileri öğrenmek ve anlamak
  • Kesit ve biçem gibi konuşma dili özelliklerinin farkında olmak
  • Sözlü çevirmenler için araştırma becerileri ve hazırlık yöntemleri geliştirmek
  • Ardıl çeviri becerilerini/stratejilerini uygulamak ve farklı alanlardaki konuşmaları (artan uzunluk ve zorluk derecesinde) not alarak ya da almayarak çevirmek
  • Not alma becerilerini geliştirmek ve pekiştirmek
  • Sözvarlığı bilgisini geliştirmek
Tanımı Ders, öğrencilerin not alma becerilerini geliştirmesi, sözlü çeviri becerileri edinmesi, sözvarlığı bilgisini arttırması ve sözlü çeviri mesleğiyle ilgili bilgi sahibi olması için tasarlanmıştır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Robin Setton, Andrew Dawrant. “Conference Interpreting: A Complete Course” General Introduction. (Amsterdam/Philadelphia, 2016), xxi-3
2 Sözlü çevirmenlik Robin Setton, Andrew Dawrant. “Conference Interpreting: A Complete Course” Chapter 2. The Interpreter’s Job. (Amsterdam/Philadelphia, 2016), 3-58
3 Ön koşullar ve kabul Robin Setton, Andrew Dawrant. “Conference Interpreting: A Complete Course” Chapter 3. Prerequisites and Admission. (Amsterdam/Philadelphia, 2016), 59-78
4 Sözlü çeviriye başlamak Robin Setton, Andrew Dawrant. “Conference Interpreting: A Complete Course” Chapter 4. Initiation to Interpreting. (Amsterdam/Philadelphia, 2016), 79-132
5 Ardıl çeviri Robin Setton, Andrew Dawrant. “Conference Interpreting: A Complete Course” Chapter 5. Consecutive Interpreting. (Amsterdam/Philadelphia, 2016), 133-204
6 Yazılı metinden sözlü çeviri Küçük Sınav Robin Setton, Andrew Dawrant. “Conference Interpreting: A Complete Course” Chapter 6. Sight Translation. (Amsterdam/Philadelphia, 2016), 205-218
7 Dil gelişimi ve bilgi artışı Robin Setton, Andrew Dawrant. “Conference Interpreting: A Complete Course” Chapter 7. Language and Knowledge Enhancement. (Amsterdam/Philadelphia, 2016), 219-252
8 Simultane çeviri Robin Setton, Andrew Dawrant. “Conference Interpreting: A Complete Course” Chapter 8. Simultaneous Interpreting. (Amsterdam/Philadelphia, 2016), 253-314
9 Ara Sınav
10 İleri düzey alıştırmalar Robin Setton, Andrew Dawrant. “Conference Interpreting: A Complete Course” Chapter 9. Reality and Advanced Tasks. (Amsterdam/Philadelphia, 2016), 315-356
11 Profesyonellik ve etik Robin Setton, Andrew Dawrant. “Conference Interpreting: A Complete Course” Chapter 10. Professionalism and Ethics. (Amsterdam/Philadelphia, 2016), 357-396
12 Mesleki uygulamalara giriş Robin Setton, Andrew Dawrant. “Conference Interpreting: A Complete Course” Chapter 11. Introduction to Professional Practice. (Amsterdam/Philadelphia, 2016), 397-430
13 Beyninizi ve vücudunuzu canlandırmak Jonathan Downie. “Being a Successful Interpreter. Chapter 8. Boosting your brain and body. (Oxon/New York, 2016).
14 Çevirmenliğe eğlenceli tarafından bakmak Jonathan Downie. “Being a Successful Interpreter. Chapter 9. Laughing at ourselves: Seeing the funny side. (Oxon/New York, 2016).
15 Dersin gözden geçirilmesi Bir sonraki haftanın metnini çevirmek.
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı ::Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, sunumlar
Diğer Kaynaklar Çeşitli kaynaklardan özgün tıp metinleri Tıp Çeviri Sözlüğü. Ayfer Aydoğan, Sami Aydoğan. (2006). Siyasal Kitabevi Medical Translation Step by Step. (2007) Vicent Montalt and María González Davies Medical terminology: the language of health care. 2005. Marjorie Canfield Willis.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mütercim Tercümanlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
2 Mütercim Tercümanlık alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, X
3 Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel, sözcüksel ve anlamsal yapılarını anlayabilmek ve kullanabilmek, X
4 Dilin toplumsal, coğrafi, tarihsel, biçemsel değişkelerinin işlevlerini ve anlamlarını tanımlayabilmek X
5 Kaynak ve erek dildeki farklı türdeki metinlerin küçük ve büyük ölçekli yapılarını, bağlaşıklığını, bağdaşıklığını, sosyal ve kültürel işlevlerini anlayabilmek, çözümleyebilmek ve bu tür metinleri üretebilmek X
6 Farklı uzmanlık alanlarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgi ve becerisini çeviri edimine aktarabilmek X
7 Kaynak dildeki metinleri anlayabilmek ve bu metinlerin anlamları ve işlevleriyle uyuşan kesit dili kullanarak erek dile aktarabilmek X
8 Çevirinin tüm süreçlerinde çeviri bellekleri, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, internet, terminoloji veri tabanı gibi mevcut teknolojileri etkin bir biçimde kullanabilmek ve bu alandaki gelişmeleri izleyebilmek
9 Çevirmenin toplumsal rolüne yönelik bilgi ve becerilerini kullanabilmek; iş hayatının gereksinimlerini ve iş profillerini izleyebilme bilgi ve becerisini kullanabilmek X
10 Çeviriye ilişkin aşamaları ve stratejilerini tanımlayabilmek, çeviri sürecinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilmek ve bunların çözümlerine ilişkin yöntemler geliştirebilmek X
11 Çeviri sürecinde kararlar alabilmek, eleştiri yapabilmek ve yaratıcılık gösterebilmek X
12 Çeviri sürecinde gerekli kaynaklara erişebilmek ve kaynakları etkin bir şekilde çeviri sürecine dahil edebilmek X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
14 Hayat boyu öğrenme becerisi kazandırmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest