ETI 498 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çeviri Projesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ETI 498
Güz/Bahar
3
0
3
8

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin bağımsız olarak çalıştığı; ancak, öğretim elemanlarının gözetimleri altında seçtikleri bir metni çevirip çevirilerini zamanında teslim ederek dönüt almak için eğitmenleriyle görüşme sorumluluğunu aldıkları kişisel bir çalışmadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazın/teknik metinlerinin çevirilerine yönelik aşama ve stratejileri tanımlayabilecek.
  • Çeviri sorunlarını tanılayıp değerlendirerek uygun çözümler getirebilecek.
  • Çeviri kararlarını gerekçelendirir.
  • Çevirilerinin üstünden geçip düzeltmeler yapabilecek.
Tanımı Bu derste, edebi ya da teknik bir İngilizce metnin (4500-5000 kelime) Türkçeye çevirisi yapılmaktadır. Öğrencilerden metin çevirisinde karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara buldukları çözümlerini anlattıkları çeviri sürecine dair bir metin yazmaları beklenir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş; Temel kuralları belirleme Teknik ya da edebi metin araştırması (4500-5000 kelime/8-10 A4 sayfası)
2 Seçilen yazın metinlerinin teslimi (elektronik ve basılı kopya)
3 Dönemin gözden geçirilmesi  
4 Çevirilerin ilk bölümü ile kısa özetlerinin/incelemelerinin teslimi (Elektronik kopya)
5 Dönemin gözden geçirilmesi  
6 Çevirilerin ikinci bölümünün teslimi (Elektronik kopya)
7 Çevirilerin gözden geçirilmiş ikinci bölümünün teslimi İkinci bölüme yönelik öğretim elemanı dönütü
8 Giriş ve Sonuç bölümlerinin teslimi (Elektronik kopya)
9 Dönemin gözden geçirilmesi  
10 Giriş, sonuç ile çeviri bölümlerinin gözden geçirilmiş biçimlerinin teslimi için SON TARİH (elektronik kopya)
11 Dönemin gözden geçirilmesi  
12 Çevirinin (kapak, içindekiler sayfası, giriş ve sonuç içeren) SON Elektronik versiyonunun teslimi için SON TARİH
13 Dönemin gözden geçirilmesi  
14 FİNAL SINAVLARI (FİNAL projeyi içeren CD'nin teslimi için SON TARİH - 17.00'ye kadar
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
40
Final / Sözlü Sınav
1
52
    Toplam
220

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Mütercim Tercümanlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
2 Mütercim Tercümanlık alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek,
3 Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel, sözcüksel ve anlamsal yapılarını anlayabilmek ve kullanabilmek, X
4 Dilin toplumsal, coğrafi, tarihsel, biçemsel değişkelerinin işlevlerini ve anlamlarını tanımlayabilmek X
5 Kaynak ve erek dildeki farklı türdeki metinlerin küçük ve büyük ölçekli yapılarını, bağlaşıklığını, bağdaşıklığını, sosyal ve kültürel işlevlerini anlayabilmek, çözümleyebilmek ve bu tür metinleri üretebilmek
6 Farklı uzmanlık alanlarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgi ve becerisini çeviri edimine aktarabilmek X
7 Kaynak dildeki metinleri anlayabilmek ve bu metinlerin anlamları ve işlevleriyle uyuşan kesit dili kullanarak erek dile aktarabilmek X
8 Çevirinin tüm süreçlerinde çeviri bellekleri, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, internet, terminoloji veri tabanı gibi mevcut teknolojileri etkin bir biçimde kullanabilmek ve bu alandaki gelişmeleri izleyebilmek
9 Çevirmenin toplumsal rolüne yönelik bilgi ve becerilerini kullanabilmek; iş hayatının gereksinimlerini ve iş profillerini izleyebilme bilgi ve becerisini kullanabilmek
10 Çeviriye ilişkin aşamaları ve stratejilerini tanımlayabilmek, çeviri sürecinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilmek ve bunların çözümlerine ilişkin yöntemler geliştirebilmek X
11 Çeviri sürecinde kararlar alabilmek, eleştiri yapabilmek ve yaratıcılık gösterebilmek
12 Çeviri sürecinde gerekli kaynaklara erişebilmek ve kaynakları etkin bir şekilde çeviri sürecine dahil edebilmek X
13 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
14 Hayat boyu öğrenme becerisi kazandırmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest